การ์ตูน .. กฏแห่งกรรม
ผลจาก ชาติก่อนเป็นเปรตหนีมาเกิดเป็นมนุษย์
ชาตินี้ จึงเกิดมาอดอยากยากไร้ หิวโหย หาได้ไม่พอปากพอท้อง
อดมื้อกินมื้อ หรือกินแต่ของบูดเน่า ของเหลือเดน

 

มุมเด็กๆ