การ์ตูน .. กฏแห่งกรรม
ผลจาก ชาติก่อนและชาตินี้ชอบแกล้งเด็ดหนวด แมลงสาบเล่น ในขณะที่มันยังมีชีวิตอยู่
ชาตินี้ เกิดมาจึงมักหลงทางตลอด

 

มุมเด็กๆ