ประวัตินิตยสาร โลกทิพย์ - โลกลี้ลับ

     ก่อนที่จะมาเป็นนิตยสาร “โลกทิพย์” เคยเป็นคอลัมน์หนึ่งใน นิตยสารขวัญเรือน ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในขวัญเรือน ปีที่ 3 ฉบับที่ (424) 86 เดือนกรกฎาคม 2518 เขียนโดย คุณสิทธา เชตวัน (ปัจจุบันบวช เป็นพระสงฆ์แล้ว)ใช้ชื่อคอลัมน์ว่า "สิ่งศักดิ์สิทธิ์และอภินิหาร"

     ต่อมาคอลัมน์ดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นคอลัมน์ “โลกทิพย์” ในปี พ.ศ. 2523 จนกระทั่งล่วงเลยมาถึง เดือนพฤษภาคม 2525 อันเป็นปีเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี โลกทิพย์ ซึ่งเป็นเพียงคอลัมน์หนึ่งในนิตยสาร  ขวัญเรือนก็ได้ถูกรวบรวมเป็นรูปเล่มขึ้น  โดย  คุณคะนอง  เนินอุไร (คุณอานนท์ เนินอุไร) เป็น โลกทิพย์ฉบับรวมเล่ม เล่มที่ 1 ออกวางตลาดเป็นรายเดือน ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็น รายปักษ์ตามความเรียกร้อง ของท่านผู้อ่าน เมื่อเดือนตุลาคม 2526 ฉบับที่ 18 โดยวางตลาดทุกวันที่ 1 และวันที่ 15

     นิตยสารโลกทิพย์ฉบับรวมเล่มครั้งแรก ปี 2525 ได้นำเสนอถึงธรรม ปฏิปทา ของท่านหลวงปู่แหวน จ.เชียงใหม่

     นิตยสารโลกทิพย์ ได้ลอยละล่องอยู่ในกระแสโลกกระแสธรรมอยู่เป็นเวลา 10 กว่าปี แตกลูกแตกหลานเป็นหนังสือธรรมะมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

     นิตยสารโลกลี้ลับ (วางตลาดฉบับแรก เดือนธันวาคม พ.ศ.2527 เป็นแนวหนังสือแปลก และต่อมาเปลี่ยนแนวหนังสือเป็นหนังสือธรรมะ และพลังจิตลี้ลับ เมื่อเดือนสิงหาคม 2528 ฉบับที่ 8 ) ซึ่งอยู่คู่กับ นิตยสารโลกทิพย์ ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

     ส่วน นิตยสารพ้นโลก นิตยสารญาณวิเศษ นิตยสารฤทธิ์อำนาจ นิตยสารสยอง นั้น ขณะนี้หยุดพิมพ์เผยแพร่แล้ว หนังสือธรรมะและพลังจิตที่ลี้ลับ นั้นได้พิมพ์เผยแพร่ไปมากกว่า 200 ปก รวมทั้ง หนังสือทิพย์ ตายแล้วไปไหน เงากรรม ตลอดจน การ์ตูนธรรมะ และ หนังสือธรรมะรวมเล่ม (พ็อกเก็ตบุ๊ค) อีกทั้ง เทปธรรมะ ด้วย

     จวบจนกระทั่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2538 นิตยสารโลกทิพย์ ฉบับที่ 308 ทนต่อกระแสโลกไม่ไหว เนื่องจากข่าวคราวของพระสงฆ์ได้ถูกสื่อ ทางโลกกระหน่ำโจมตีอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้ผู้คนอ่านหนังสือธรรมะลดลง นิตยสารโลกทิพย์ จึงต้องปรับตัว วางตลาดเป็นรายเดือน หลังจากที่ได้หยุดพิมพ์นิตยสารอื่นๆ โดยคงเหลือไว้เฉพาะ นิตยสารโลกทิพย์ (วางตลาดทุกวันที่ 1) และ นิตยสารโลกลี้ลับ (วางตลาดทุกวันที่ 15)

     หลังจากนั้นอีกไม่นาน กระแสเศรษฐกิจทรุด ก็โถมกระหน่ำโจมตีประเทศไทย นิตยสารโลกทิพย์ ก็ทนสู้จน กระทั่งฉบับที่ 336 ปีที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2541 จึงลดหน้าพิมพ์ลง เพื่อจะได้ไม่ต้องขึ้นราคา โดยจำหน่ายในราคา เล่มละ 40บาทเท่าเดิม (ฉบับแรกปี 2525 ฉบับละ 20 บาท)

     เดือนพฤษภาคม 2545 นี้เป็น ปีเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 220 ปี นิตยสารโลกทิพย์ ก็ยืนหยัดจนครบ 20 ปีบริบูรณ์ เป็น การอยู่ทน และ ทนอยู่ ใน ตลาดหนังสือ ธรรมะ ปฏิบัติ ที่ เหลืออยู่เจ้าเดียว


ประวัติบรรณาธิการ