สภาวัฒนธรรม | ประชาคม | มูลนิธิ | เกษตร รุ่น 23 | ชมรม ต.อ. 24 | วิทยาศาสตร์ทางจิต | สภาชาวพุทธ

มูลนิธิ

ลำดับที่ชื่อ-สกุลที่อยู่แขวงเขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์
1มูลนิธิเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร65 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ถ.พระรามเก้าห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
2มูลนิธิส่งเสริมหอไทยนิทัศน์สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
3มูลนิธิล่ำเถียรหลิวตระกูล256 อาคารลิ่วมโนมนต์ ถ.รัชดาภิเษกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
4มูลนิธิกองทุนนมเพื่อพัฒนาเด็กเล็กฯ2 ถ.ประชาอุทิศ สำนักงานเขตห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
5มูลนิธิดำรง พุฒตาล238/28 ซ.อยู่เจริญ 29 ถ.รัชดาภิเษกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
6มูลนิธิแสงพุทธธรรม100/109 ถ.พระรามเก้าห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
7มูลนิธิเพื่อการพัฒนาองค์การสื่อสารมวลชนฯ63/1 ถ.พระรามเก้าห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
8มูลนิธิส่งเสริมพุทธศาสนาเพื่อสังคม100/2 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 32ห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
9มูลนิธิช่วยไทยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ถ.รัชดาภิเษกห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
10มูลนิธิ ร.รงประชาราษฎร์อุปถัมภ์74 ถ.รัชดาภิเษกห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
11มุลนิธสด - เนียน กูรมะโรหิต61/58-59 ถ.พระรามเก้าห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
12มูลนิธิทรง บุลสุข252/35 - 36 ถ.รัชดาภิเษกห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
13มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
14มูลนิธิป้องกันควันพิษและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม577 ถ.ประชาอุทิศสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
15มูลนิธิ ร.ร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ568 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
16มูลนิธิอัมพรพิสิฎฐ์410/32-33 ถ.รัชดาภิเษกสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
17มูลนิธิทรงคุณธรรม11/99 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
18มูลนิธิชุมชนไท2044/8 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
19มูลนิธิมิตรภาพไทยริชโช201 ซ.ศูนย์วิจัย 4/4 ถ.พระราม 9บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
20มูลนิธิสุลัยมานี กรุงเทพ141 ซ.ศูนย์วิจัย 14บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
21มูลนิธิอมตะ2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
22มูลนิธิคริสตจักรกรุงไทย234/39-41 ถ.อโศก-ดินแดงบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
23มูลนิธิส่งเสริมการคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมฯ10 ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
24เฉลิมสาสน์ศึกษามูลนิธิ2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
25มูลนิธิดร.เกษม-คุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช719 อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ถ.พระรามเก้าห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
26มูลนิธิเด็ก แปซิฟิก เคเบิ้ล2922/311-312 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
27มูลนิธิส่งเสริมสุขภาพระบบปัสสาวะ2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
28มูลนิธิเวชดุสิตฯ2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
29มูลนิธิ ร.ร.วัดอุทัยธาราม1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
30มูลนิธิส่งเสริมการศึกษา ร.ร.วัดใหม่ช่องลม2042 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
31มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
32มูลนิธิวิจิตร ชวนะนันท์2044 อาคารชวนะนันท์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
33มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
34มูลนิธิกองทุนไทย2044/21 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
35มูลนิธิฟื้นใจ21/74 ถ.พระรามเก้าบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
36มูลนิธิสถาบันพัฒนาสยาม408/52 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 12 ถ.พหลโยธินจตุจักรกรุงเทพฯ10230
37มูลนิธิหู คอ จมูก ชนบทอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
38มูลนิธิโรคกระดูกพรุนฯอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 4 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
39มูลนิธิน้ำใจไทย119 ซ.สุนทรศิริห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
40มูลนิธิเด็กโรคหัวใจอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ชั้น 4 ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
41มูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน111 ถ.สุทธิสารวินิจฉัยสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
42มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา111 ถ.สุทธิสารวินิจฉัยสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
43มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 5 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
44มูลนิธินักฟุตบอลทีมชาติไทย509 อาคารทีแทนชั่นชั้น 8 ซ. ส.ธรณินทร์ 5 ถ.ประชาอุทิศห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
45มูลนิธิสุพรีเดอร์ม มงคลปิยะ65/10-12 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ถ.พระรามเก้าห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
46มูลนิธิแสงตะวัน14 ซ.สุวรรณมณีสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
47มูลนิธิทศวรรษโรคกระดูกอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 9 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
48มูลนิธิโรคฮีโมฟิเลียฯอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 10 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
49มูลนิธิน้ำใจไมตรีสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
50มูลนิธิโทรศัพท์เพื่อชีวิตคนญี่ปุ่น2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
51มูลนิธิอินเทอร์เน็ตช่วยพัฒนาไทย1768 อาคารไทยซัมมิก ทาวเวอร์ ขั้น ITห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
52มูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์สำนักงานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่ง ประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพรชบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
53มูลนธิพัฒนาการเกษตร140-142-144-146 ถ.รัชดาภิเษกห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
54มูลนิธิอุทัย พิมพ์ใจชน90 ถ.รัชดาภิเษกห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
55มูลนิธิอาจารย์นาถ โพธิประสาทฯ248/1 ถ.พระรามเก้าบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
56มูลนิธิประชาธิปก- รำไพพรรณี79 ถ.พระรามเก้าห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
57มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน409 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
58มูลนิธิส่งเสริมการปฏิบัติธรรม จัตตาลโย542/153 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
59มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย2044/21 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
60มูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ฯ1537/4 ถ.ลาดพร้าวสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
61มูลนิธิช่างตรีโยธาเทศบาล166 ซ.ลาดพร้าว 42สามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
62มูลนิธิการกุศล จงไทยซัน61/84-86 ซ.ทวีมิตร ถ.พระราม 9ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
63มูลนิธินายซือจือหมิ่นและภรรยา410/124 ถ.รัชดาภิเษกสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
64มูลนิธิสายตาไทยเพื่อการศึกษาและวิจัย21/105 บล็อกดี อาร์.ซี.เอ. ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
65มูลนิธินาลันทา100/104 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 30 ถ.พระราม 9ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
66มูลนิธิลูกจันทร์ พนมยงค์65/1 อาคารสถาบันปรีดี พนมยงค์ สุขุมวิท 55คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
67มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เลขที่ 33/3 สุขุมวิท 3 (นานาเหนือ)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
68มูลนิธิสโมสรโรตารี่บางกะปิเลขที่ 32/13-15 ซ.สุขุมวิท 21คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
69มูลนิธิสถาบันเทคโนโลยี่และสิ่งแวดล้อมเลขที่ 54 ตึกกรุงเทพธุรกิจคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
70มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวินเลขที่ 10 สุขุมวิท 5 (เลิศสิน 1)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
71มูลนิธิปิยะพันธ์ สนิทวงศ์เลขที่ 54 สุขุมวิท 3 (นานาเหนือ)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
72มูลนิธิตึกสก.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เลขที่ 12 สุขุมวิท 5 (เลิศสิน 1)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
73มูลนิธิครูเพลงเลขที่ 32/32 อาคารชิโนไทยทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 สุขุมวิท 21 (อโศก)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
74มูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลเลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
75มูลนิธิสว่าง-วุฒิ-ดิเรก ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาเลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
76มูลนิธิอุทัย รัตนินเลขที่ 80 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
77มูลนิธิ หมอเสม พริ้มพวงแก้วเลขที่ 219/28-31 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 9 สุขุมวิท 21 (อโศก)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
78มูลนิธิ โสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์เลขที่ 163 อาคารรัชภาคย์ ชั้น 4 สุขุมวิท 21 (อโศก)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
79มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเลขที่ 114 สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
80มูลนิธิเจริญรัชต์ภาคย์เลขที่ 163 ถนนอโศก (สุขุมวิท 21) อาคารรัชภาคย์ ชั้น 4คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
81มูลนิธิ ชิน โสภณพนิชเลขที่ 61 ซอยวัฒนา สุขุมวิท 19คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
82มูลนิธิบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล เอนจีเนียริ่ง จำกัดเลขที่ 37 ซอยสุขุมวิท 15 (ร่วมใจ)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
83มูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยโรงเรียวัฒนาวิทยาลัย 67 สุขุมวิท 19คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
84มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเลขที่ 2/7-10 (อาคารธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด) ซอยไชยยศ (สุขุมวิท 11) แขวงคลองเตยเหนือคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
85มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล พระธิดาในพระบรมราชูปถัมภ์10 ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
86มูลนิธิวารี-พงษ์เวช5-7 สุขุมวิท 29 ( หลักเขตต์ )คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
87มูลนิธิ จอห์น ดี เวสเตอร์33 สุขุมวิท 15 (ร่วมใจ)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
88มูลนิธิ อินทรพิชัยโรงเรียนสวัสดีวิทยา สุขุมวิท 31 (สวัสดี)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
89มูลนิธิหญิงไทยสัมพันธ์54 อาคารธนดี ชั้น 4 - 6 สุขุมวิท 1 (รื่นฤดี)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
90มูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศคณะศึกษาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร (แผนกวิชาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่) และการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มศว. ประสานมิตรคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
91มูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฯเลขที่ 139 ซอย ไชยยศ (สุขุมวิท 11)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
92มูลนิธิชมรมไทย - อิสราเอลฯเลขที่ 8 ซอยสุขุมวิท 27 ถ.สุขุมวิท (ประภัสสร)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
93มูลนิธิเอก วีสกุลเลขที่ 19 ซอยประสานมิตร (23) ถนนสุขุมวิทพระโขนงวัฒนากรุงเทพฯ10110
1มูลนิธิเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร65 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ถ.พระรามเก้าห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
2มูลนิธิส่งเสริมหอไทยนิทัศน์สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
3มูลนิธิล่ำเถียรหลิวตระกูล256 อาคารลิ่วมโนมนต์ ถ.รัชดาภิเษกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
4มูลนิธิกองทุนนมเพื่อพัฒนาเด็กเล็กฯ2 ถ.ประชาอุทิศ สำนักงานเขตห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
5มูลนิธิดำรง พุฒตาล238/28 ซ.อยู่เจริญ 29 ถ.รัชดาภิเษกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
6มูลนิธิแสงพุทธธรรม100/109 ถ.พระรามเก้าห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
7มูลนิธิเพื่อการพัฒนาองค์การสื่อสารมวลชนฯ63/1 ถ.พระรามเก้าห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
8มูลนิธิส่งเสริมพุทธศาสนาเพื่อสังคม100/2 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 32ห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
9มูลนิธิช่วยไทยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ถ.รัชดาภิเษกห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
10มูลนิธิ ร.รงประชาราษฎร์อุปถัมภ์74 ถ.รัชดาภิเษกห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
11มุลนิธสด - เนียน กูรมะโรหิต61/58-59 ถ.พระรามเก้าห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
12มูลนิธิทรง บุลสุข252/35 - 36 ถ.รัชดาภิเษกห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
13มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
14มูลนิธิป้องกันควันพิษและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม577 ถ.ประชาอุทิศสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
15มูลนิธิ ร.ร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ568 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
16มูลนิธิอัมพรพิสิฎฐ์410/32-33 ถ.รัชดาภิเษกสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
17มูลนิธิทรงคุณธรรม11/99 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
18มูลนิธิชุมชนไท2044/8 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
19มูลนิธิมิตรภาพไทยริชโช201 ซ.ศูนย์วิจัย 4/4 ถ.พระราม 9บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
20มูลนิธิสุลัยมานี กรุงเทพ141 ซ.ศูนย์วิจัย 14บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
21มูลนิธิอมตะ2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
22มูลนิธิคริสตจักรกรุงไทย234/39-41 ถ.อโศก-ดินแดงบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
23มูลนิธิส่งเสริมการคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมฯ10 ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
24เฉลิมสาสน์ศึกษามูลนิธิ2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
25มูลนิธิดร.เกษม-คุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช719 อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ถ.พระรามเก้าห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
26มูลนิธิเด็ก แปซิฟิก เคเบิ้ล2922/311-312 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
27มูลนิธิส่งเสริมสุขภาพระบบปัสสาวะ2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
28มูลนิธิเวชดุสิตฯ2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
29มูลนิธิ ร.ร.วัดอุทัยธาราม1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
30มูลนิธิส่งเสริมการศึกษา ร.ร.วัดใหม่ช่องลม2042 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
31มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
32มูลนิธิวิจิตร ชวนะนันท์2044 อาคารชวนะนันท์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
33มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
34มูลนิธิกองทุนไทย2044/21 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
35มูลนิธิฟื้นใจ21/74 ถ.พระรามเก้าบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
36มูลนิธิสถาบันพัฒนาสยาม408/52 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 12 ถ.พหลโยธินจตุจักรกรุงเทพฯ10230
37มูลนิธิหู คอ จมูก ชนบทอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
38มูลนิธิโรคกระดูกพรุนฯอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 4 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
39มูลนิธิน้ำใจไทย119 ซ.สุนทรศิริห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
40มูลนิธิเด็กโรคหัวใจอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ชั้น 4 ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
41มูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน111 ถ.สุทธิสารวินิจฉัยสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
42มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา111 ถ.สุทธิสารวินิจฉัยสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
43มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 5 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
44มูลนิธินักฟุตบอลทีมชาติไทย509 อาคารทีแทนชั่นชั้น 8 ซ. ส.ธรณินทร์ 5 ถ.ประชาอุทิศห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
45มูลนิธิสุพรีเดอร์ม มงคลปิยะ65/10-12 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ถ.พระรามเก้าห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
46มูลนิธิแสงตะวัน14 ซ.สุวรรณมณีสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
47มูลนิธิทศวรรษโรคกระดูกอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 9 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
48มูลนิธิโรคฮีโมฟิเลียฯอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 10 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
49มูลนิธิน้ำใจไมตรีสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
50มูลนิธิโทรศัพท์เพื่อชีวิตคนญี่ปุ่น2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
51มูลนิธิอินเทอร์เน็ตช่วยพัฒนาไทย1768 อาคารไทยซัมมิก ทาวเวอร์ ขั้น ITห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
52มูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์สำนักงานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่ง ประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพรชบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
53มูลนธิพัฒนาการเกษตร140-142-144-146 ถ.รัชดาภิเษกห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
54มูลนิธิอุทัย พิมพ์ใจชน90 ถ.รัชดาภิเษกห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
55มูลนิธิอาจารย์นาถ โพธิประสาทฯ248/1 ถ.พระรามเก้าบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
56มูลนิธิประชาธิปก- รำไพพรรณี79 ถ.พระรามเก้าห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
57มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน409 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
58มูลนิธิส่งเสริมการปฏิบัติธรรม จัตตาลโย542/153 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
59มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย2044/21 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
60มูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ฯ1537/4 ถ.ลาดพร้าวสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
61มูลนิธิช่างตรีโยธาเทศบาล166 ซ.ลาดพร้าว 42สามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
62มูลนิธิการกุศล จงไทยซัน61/84-86 ซ.ทวีมิตร ถ.พระราม 9ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
63มูลนิธินายซือจือหมิ่นและภรรยา410/124 ถ.รัชดาภิเษกสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
64มูลนิธิสายตาไทยเพื่อการศึกษาและวิจัย21/105 บล็อกดี อาร์.ซี.เอ. ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
65มูลนิธินาลันทา100/104 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 30 ถ.พระราม 9ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
66มูลนิธิลูกจันทร์ พนมยงค์65/1 อาคารสถาบันปรีดี พนมยงค์ สุขุมวิท 55คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
67มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เลขที่ 33/3 สุขุมวิท 3 (นานาเหนือ)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
68มูลนิธิสโมสรโรตารี่บางกะปิเลขที่ 32/13-15 ซ.สุขุมวิท 21คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
69มูลนิธิสถาบันเทคโนโลยี่และสิ่งแวดล้อมเลขที่ 54 ตึกกรุงเทพธุรกิจคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
70มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวินเลขที่ 10 สุขุมวิท 5 (เลิศสิน 1)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
71มูลนิธิปิยะพันธ์ สนิทวงศ์เลขที่ 54 สุขุมวิท 3 (นานาเหนือ)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
72มูลนิธิตึกสก.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เลขที่ 12 สุขุมวิท 5 (เลิศสิน 1)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
73มูลนิธิครูเพลงเลขที่ 32/32 อาคารชิโนไทยทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 สุขุมวิท 21 (อโศก)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
74มูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลเลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
75มูลนิธิสว่าง-วุฒิ-ดิเรก ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาเลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
76มูลนิธิอุทัย รัตนินเลขที่ 80 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
77มูลนิธิ หมอเสม พริ้มพวงแก้วเลขที่ 219/28-31 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 9 สุขุมวิท 21 (อโศก)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
78มูลนิธิ โสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์เลขที่ 163 อาคารรัชภาคย์ ชั้น 4 สุขุมวิท 21 (อโศก)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
79มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเลขที่ 114 สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
80มูลนิธิเจริญรัชต์ภาคย์เลขที่ 163 ถนนอโศก (สุขุมวิท 21) อาคารรัชภาคย์ ชั้น 4คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
81มูลนิธิ ชิน โสภณพนิชเลขที่ 61 ซอยวัฒนา สุขุมวิท 19คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
82มูลนิธิบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล เอนจีเนียริ่ง จำกัดเลขที่ 37 ซอยสุขุมวิท 15 (ร่วมใจ)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
83มูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยโรงเรียวัฒนาวิทยาลัย 67 สุขุมวิท 19คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
84มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเลขที่ 2/7-10 (อาคารธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด) ซอยไชยยศ (สุขุมวิท 11) แขวงคลองเตยเหนือคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
85มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล พระธิดาในพระบรมราชูปถัมภ์10 ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
86มูลนิธิวารี-พงษ์เวช5-7 สุขุมวิท 29 ( หลักเขตต์ )คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
87มูลนิธิ จอห์น ดี เวสเตอร์33 สุขุมวิท 15 (ร่วมใจ)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
88มูลนิธิ อินทรพิชัยโรงเรียนสวัสดีวิทยา สุขุมวิท 31 (สวัสดี)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
89มูลนิธิหญิงไทยสัมพันธ์54 อาคารธนดี ชั้น 4 - 6 สุขุมวิท 1 (รื่นฤดี)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
90มูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศคณะศึกษาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร (แผนกวิชาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่) และการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มศว. ประสานมิตรคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
91มูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฯเลขที่ 139 ซอย ไชยยศ (สุขุมวิท 11)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
92มูลนิธิชมรมไทย - อิสราเอลฯเลขที่ 8 ซอยสุขุมวิท 27 ถ.สุขุมวิท (ประภัสสร)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
93มูลนิธิเอก วีสกุลเลขที่ 19 ซอยประสานมิตร (23) ถนนสุขุมวิทพระโขนงวัฒนากรุงเทพฯ10110
94มูลนิธิทองอยู่ - เทียม กาญจนจารีเลขที่ 37 สุขุมวิท 15 ซ.ร่วมใจ ถ.สุขุมวิทคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
95มูลนิธิ หลวงสวัสดีสารศาสตรมูลนิธิมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
96มูลนิธิเพื่อสถาบันฝึกอบรมสหกรณ์การเกษตรแห่งชาติเลขที่ 53 สุขุมวิท 13 (แสงจันทร์)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
97มูลนิธิสถาบันที่ดินเลขที่ 32/13-15 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
98มูลนิธิเพื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒน์เลขที่ 114 สุขุมวิท 23คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
99มูลนิธิคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
100มูลนิธิเทียน - ฉายะวรรณ อนุสรณ์เลขที่ 920 ถนนสุขุมวิทคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
101มูลนิธิวิชาชีพการศึกษาเลขที่ 114 สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
102มูลนิธิ บางกอก โอเอซีสเลขที่ 8/4 ซอยเจริญมิตรพระโขนงวัฒนากรุงเทพฯ10110
103มูลนิธิไทยวัฒนา ต.สุวรรณเลขที่ 66 ซอยเจริญมิตร ถนนเอกมัยพระโขนงวัฒนากรุงเทพฯ10110
104มูลนิธิส่งเสริมการทำงานต่างประเทศเลขที่ 259/268 ซอยสุขุมวิท 71 สมสุขพระโขนงวัฒนากรุงเทพฯ10110
105มูลนิธิไต้ล้ง - เซ็ง พรประภาเลขที่ 1497 ซอยสุขุมวิท 67 (ศรีจันทร์)พระโขนงวัฒนากรุงเทพฯ10110
106มูลนิธิศาสตราจารย์ บุญชนะอัตถากร เพื่อการศึกษาและวิจัยเลขที่ 55 ซอยสุขุมวิท 65 (ชัยพฤกษ์)พระโขนงวัฒนากรุงเทพฯ10110
107มูลนิธิการศึกษาธาตุทองโรงเรียนวัดธาตุทองพระโขนงวัฒนากรุงเทพฯ10110
108มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทยเลขที่ 1/3-4 อาคารมูลนิธิไลอ้อนส์ฯ ถนนเอกมัย 2 (พาสนา 1)พระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
109มูลนิธิวัดธาตุทองเลขที่ 1325 ถนนสุขุมวิทพระโขนงวัฒนากรุงเทพฯ10110
110มูลนิธินายอับดุลลาติ๊บ นางสุข และมัดโรงเรียนอิสลามบำรุงศาสน์ 57 สุเหร่าบางมะเขือ สุขมวิท 71พระโขนงวัฒนากรุงเทพฯ10110
111มูลนิธิวิศาล ศิวารัตน์เลขที่ 259 / 143 ซอยอาคารพิบูลย์เวศม์พระโขนงวัฒนากรุงเทพฯ10110
112มูลนิธิ เสธ อาวตาร์เลขที่ 29 สุขุมวิท 71พระโขนงวัฒนากรุงเทพฯ10110
113มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยเลขที่ 29/2 ถนนสุขุมวิท 33 (แดงอุดม)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
114มูลนิธิ แปซิฟิคเลขที่ 21 ซอย 49 ถนนสุขุมวิท แยก 6คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
115มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเลขที่ 2 ซอยแสงเงิน สุขุมวิท 55คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
116มูลนิธิโวล์ฟกัง โครห์นเลขที่ 31/1 พร้อมศรี 2 ถนนสุขุมวิท 39คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
117มูลนิธิ ด.ร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์เลขที่ 87/110 อาคารโมเดอร์ทาวน์ ชั้น 14 สุขุมวิท 63 (เอกมัย)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
118ธรรมานุเคราะห์มูลนิธิแห่งประเทศไทยเลขที่ 215/1 สุขุมวิท 55 ทองหล่อ แยก 11คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
119มูลนิธิสร้างเสริมคุณธรรมเลขที่ 32/1 สุขุมวิท 31คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
120มูลนิธิดุลนิมิตรเลขที่ 87/110 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชั้น 14 สุขุมวิท 63 (เอกมัย)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
121มูลนิธิ เพ็ง แสน บุญชิตวิทย์เลขที่ 399/47 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แยก 21คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
122มูลนิธิคริสตจักรวันเสาร์แห่งประเทศไทยเลขที่ 12 ซอยเกษมพาณิชยการ สุขุมวิท 71คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
123มูลนิธิหนังไทยเลขที่ 21/1 สุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
124มูลนิธิสร้างสรรค์ศรัทธาชน (กทม)เลขที่ 821 สุขุมวิท 49-14 (ประเสริฐสิษฐ)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
125มูลนิธิบัญชา ล่ำซำเลขที่ 4/2 สุขุมวิท 39 (พร้อมศรี)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
126มูลนิธิสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาเลขที่ 134 เอกมัย แยก 14คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
127มูลนิธิกำธร กมลรินทิพย์เลขที่ 82 สุขุมวิท 55 (แสงเงิน)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
128มูลนิธิ ภูมิไทยเลขที่ 984 / 22-27 ซอยสุขุมวิท 71คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
129มูลนิธิ รักถิ่น รักไทยเลขที่ 723 สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
130มูลนิธินาวาเอก พระมาศราภัยพิพัฒเลขที่ 29 สุขุมวิท 61คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
131มูลนิธิ เอื้อ - รดีเลขที่ 257 สุขุมวิท 49 (กลาง)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
132มูลนิธิผู้ห่วงใย ระหว่างประเทศ ภาคเอเซียเลขที่ 555 สุขุมวิท 63 (เอกมัย)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
133มูลนิธิคริสเตียนเมดิคอลชองเซเว่นธ์เดย์ แอดเวนดิสท์เลขที่ 12 ถนนสุขุมวิท 71 (เกษมพาณิชยการ)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
134มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลคามิลเลี่ยน สุขุมวิท 55คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
135มูลนิธิ ศุภนิมิต แห่งประเทศไทยเลขที่ 582/18-22 ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
136มูลนิธิชัยนาวาเลขที่ 305/3 ซอยลีลานุช เอกมัย 19 สุขุมวิท 63คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
137มูลนิธิ สหทัย มูลนิธิ พ.ต.ต. สุรศักดิ์ เลขาฯ 02-2805087 เลขที่ 850/33 สุขุมวิท 71 (พระโขนง)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
138มูลนิธิหลวงอาจอัคคีการและแสร์ศิริออร์เลขที่ 20/1 ซอยสุขุมวิท 49 (พร้อมศรี 2)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
139มูลนิธิ เอื้อวิทยาเลขที่ 421 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
140มูลนิธิ คุณหญิงสมจิตต์ กุลละวณิชย์เลขที่ 31 ซอยแจ่มจันทร์ เอกมัยคลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
141มูลนิธิไชยวนาเลขที่ 67 ทองหล่อ 3 สุขุมวิท 55คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
142มูลนิธิท่านน้อย เปาโรหิตย์ และพระยามุขมนตรี เลขที่ 74 สุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
143มูลนิธิโรงเรียนวัดภาษีโรงเรียนวัดภาษี ซอยภาษี 1คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
144มูลนิธิ ปานจิตต์ - สมัยสินี อเนกวณิชเลขที่ 117/3 สุขุมวิท 55วัฒนากรุงเทพฯ10110
145มูลนิธิ ปรีดีดาวใจสุจริตกุลเลขที่ 160 - 160/1 ซอยมีสุวรรณ 3 สุขุมวิท 71คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
146มูลนิธิโรงเรียนวิจิตรวิทยาเลขที่ 170 ซอย นวลน้อย (เอกมัย)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
147มูลนิธิ นิงสานนท์เลขที่ 19 ซอยเจริญมิตร ถนนเอกมัยคลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
148มูลนิธิหม่อมราชวงศ์สุวพรรณ สนิทวงศ์เลขที่ 20 ซอย สุขุมวิท 31 (ซอยสวัสดี)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
149มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ตันเลขที่ 38 ซอยพัฒนเวศม์ (สุขุมวิท 71)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
150มูลนิธิโกเรนมิฟตาฮุ้ลอุลูบิดดีนียะห์โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีพียะห์ เลขที่ 100 สุขุมวิท 39 ซอยพร้อมพรรคคลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
151มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรชาวนา ของสมาคมสตรีชาวนาไทยเลขที่ 10 ซอยพาสนา 3 (เอกมัย)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
152มูลนิธิ (ภูมิญาณ) สุทธธรรมวินิตเลขที่ 16 สุขุมวิท 43 (ซอยแสงมุกดา)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
153มูลนิธิความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย - แคนนาดาเลขที่ 19 ซอย เจริญมิตร เอกมัยคลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
154มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนแจ่มจันทร์เลขที่ 31 ซอยแจ่มจันทร์ ถนนเอกมัยคลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
155มูลนิธิเคมบริดจ์ (ไทย) ในพระบรมราชินูปถัมภ์เลขที่ 106/1 เฉลิมนิจคอร์ท ซอยสุขุมวิท 53 (ซอยไปดี-มาดี)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
156มูลนิธิอดีตข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมเลขที่ 30/1 ซอยพัฒนเวศม์ 8 สุขุมวิท 71คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
157มูลนิธิวิทยาศาสตร์ ด.ร. ปรีชา-ประไพ อมาตยกุลเลขที่ 245 สุขุมวิท 49คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
158มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเลขที่ 22 สุขุมวิท 49คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
159มูลนิธิจรูญ วัฒนากรเลขที่ 192 บริษัท จ.ฉ. วัฒนา จำกัด ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิทคลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
160มูลนิธิ สมิติเวชเลขที่ 133 สุขุมวิท 49คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
161มูลนิธิชัยภักดิ์ - นฤมล ศิริวัฒน์เลขที่ 122/3 ซอย ทองหล่อ 4 ถนนสุขุมวิท 55คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
162มูลนิธิ - เรวัต พุทธินันทน์เลขที่ 50 ถนนอโศก สุขุมวิท 21คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
163มูลนิธิแรงใจให้สังคมเลขที่ 19/462 อาคารสุขุมวิทสวีท สุขุมวิทซอย 13วัฒนากรุงเทพฯ10110
164มูลนิธิ ส่งเสริมจริยธรรมและดนตรีไทยในชุมชนเขตห้วยขวางเลขที่ 212/1 ซอยเอกมัย 16 ถนนสุขุมวิท 63คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
1มูลนิธิเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร65 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ถ.พระรามเก้าห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
2มูลนิธิส่งเสริมหอไทยนิทัศน์สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
3มูลนิธิล่ำเถียรหลิวตระกูล256 อาคารลิ่วมโนมนต์ ถ.รัชดาภิเษกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
4มูลนิธิกองทุนนมเพื่อพัฒนาเด็กเล็กฯ2 ถ.ประชาอุทิศ สำนักงานเขตห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
5มูลนิธิดำรง พุฒตาล238/28 ซ.อยู่เจริญ 29 ถ.รัชดาภิเษกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
6มูลนิธิแสงพุทธธรรม100/109 ถ.พระรามเก้าห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
7มูลนิธิเพื่อการพัฒนาองค์การสื่อสารมวลชนฯ63/1 ถ.พระรามเก้าห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
8มูลนิธิส่งเสริมพุทธศาสนาเพื่อสังคม100/2 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 32ห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
9มูลนิธิช่วยไทยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ถ.รัชดาภิเษกห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
10มูลนิธิ ร.รงประชาราษฎร์อุปถัมภ์74 ถ.รัชดาภิเษกห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
11มุลนิธสด - เนียน กูรมะโรหิต61/58-59 ถ.พระรามเก้าห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
12มูลนิธิทรง บุลสุข252/35 - 36 ถ.รัชดาภิเษกห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
13มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
14มูลนิธิป้องกันควันพิษและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม577 ถ.ประชาอุทิศสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
15มูลนิธิ ร.ร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ568 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
16มูลนิธิอัมพรพิสิฎฐ์410/32-33 ถ.รัชดาภิเษกสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
17มูลนิธิทรงคุณธรรม11/99 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
18มูลนิธิชุมชนไท2044/8 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
19มูลนิธิมิตรภาพไทยริชโช201 ซ.ศูนย์วิจัย 4/4 ถ.พระราม 9บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
20มูลนิธิสุลัยมานี กรุงเทพ141 ซ.ศูนย์วิจัย 14บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
21มูลนิธิอมตะ2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
22มูลนิธิคริสตจักรกรุงไทย234/39-41 ถ.อโศก-ดินแดงบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
23มูลนิธิส่งเสริมการคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมฯ10 ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
24เฉลิมสาสน์ศึกษามูลนิธิ2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
25มูลนิธิดร.เกษม-คุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช719 อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ถ.พระรามเก้าห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
26มูลนิธิเด็ก แปซิฟิก เคเบิ้ล2922/311-312 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
27มูลนิธิส่งเสริมสุขภาพระบบปัสสาวะ2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
28มูลนิธิเวชดุสิตฯ2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
29มูลนิธิ ร.ร.วัดอุทัยธาราม1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
30มูลนิธิส่งเสริมการศึกษา ร.ร.วัดใหม่ช่องลม2042 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
31มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
32มูลนิธิวิจิตร ชวนะนันท์2044 อาคารชวนะนันท์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
33มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
34มูลนิธิกองทุนไทย2044/21 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
35มูลนิธิฟื้นใจ21/74 ถ.พระรามเก้าบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
36มูลนิธิสถาบันพัฒนาสยาม408/52 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 12 ถ.พหลโยธินจตุจักรกรุงเทพฯ10230
37มูลนิธิหู คอ จมูก ชนบทอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
38มูลนิธิโรคกระดูกพรุนฯอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 4 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
39มูลนิธิน้ำใจไทย119 ซ.สุนทรศิริห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
40มูลนิธิเด็กโรคหัวใจอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ชั้น 4 ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
41มูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน111 ถ.สุทธิสารวินิจฉัยสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
42มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา111 ถ.สุทธิสารวินิจฉัยสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
43มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 5 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
44มูลนิธินักฟุตบอลทีมชาติไทย509 อาคารทีแทนชั่นชั้น 8 ซ. ส.ธรณินทร์ 5 ถ.ประชาอุทิศห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
45มูลนิธิสุพรีเดอร์ม มงคลปิยะ65/10-12 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ถ.พระรามเก้าห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
46มูลนิธิแสงตะวัน14 ซ.สุวรรณมณีสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
47มูลนิธิทศวรรษโรคกระดูกอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 9 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
48มูลนิธิโรคฮีโมฟิเลียฯอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 10 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
49มูลนิธิน้ำใจไมตรีสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
50มูลนิธิโทรศัพท์เพื่อชีวิตคนญี่ปุ่น2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
51มูลนิธิอินเทอร์เน็ตช่วยพัฒนาไทย1768 อาคารไทยซัมมิก ทาวเวอร์ ขั้น ITห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
52มูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์สำนักงานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่ง ประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพรชบุรีตัดใหม่ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
53มูลนธิพัฒนาการเกษตร140-142-144-146 ถ.รัชดาภิเษกห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
54มูลนิธิอุทัย พิมพ์ใจชน90 ถ.รัชดาภิเษกห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
55มูลนิธิอาจารย์นาถ โพธิประสาทฯ248/1 ถ.พระรามเก้าบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
56มูลนิธิประชาธิปก- รำไพพรรณี79 ถ.พระรามเก้าห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
57มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน409 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
58มูลนิธิส่งเสริมการปฏิบัติธรรม จัตตาลโย542/153 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
59มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย2044/21 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
60มูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ฯ1537/4 ถ.ลาดพร้าวสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
61มูลนิธิช่างตรีโยธาเทศบาล166 ซ.ลาดพร้าว 42สามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
62มูลนิธิการกุศล จงไทยซัน61/84-86 ซ.ทวีมิตร ถ.พระราม 9ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
63มูลนิธินายซือจือหมิ่นและภรรยา410/124 ถ.รัชดาภิเษกสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
64มูลนิธิสายตาไทยเพื่อการศึกษาและวิจัย21/105 บล็อกดี อาร์.ซี.เอ. ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
65มูลนิธินาลันทา100/104 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 30 ถ.พระราม 9ห้วยขวางกรุงเทพฯ10230
66มูลนิธิลูกจันทร์ พนมยงค์65/1 อาคารสถาบันปรีดี พนมยงค์ สุขุมวิท 55คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
67มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เลขที่ 33/3 สุขุมวิท 3 (นานาเหนือ)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
68มูลนิธิสโมสรโรตารี่บางกะปิเลขที่ 32/13-15 ซ.สุขุมวิท 21คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
69มูลนิธิสถาบันเทคโนโลยี่และสิ่งแวดล้อมเลขที่ 54 ตึกกรุงเทพธุรกิจคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
70มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวินเลขที่ 10 สุขุมวิท 5 (เลิศสิน 1)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
71มูลนิธิปิยะพันธ์ สนิทวงศ์เลขที่ 54 สุขุมวิท 3 (นานาเหนือ)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
72มูลนิธิตึกสก.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เลขที่ 12 สุขุมวิท 5 (เลิศสิน 1)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
73มูลนิธิครูเพลงเลขที่ 32/32 อาคารชิโนไทยทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 สุขุมวิท 21 (อโศก)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
74มูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลเลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
75มูลนิธิสว่าง-วุฒิ-ดิเรก ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาเลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
76มูลนิธิอุทัย รัตนินเลขที่ 80 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
77มูลนิธิ หมอเสม พริ้มพวงแก้วเลขที่ 219/28-31 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 9 สุขุมวิท 21 (อโศก)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
78มูลนิธิ โสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์เลขที่ 163 อาคารรัชภาคย์ ชั้น 4 สุขุมวิท 21 (อโศก)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
79มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเลขที่ 114 สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
80มูลนิธิเจริญรัชต์ภาคย์เลขที่ 163 ถนนอโศก (สุขุมวิท 21) อาคารรัชภาคย์ ชั้น 4คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
81มูลนิธิ ชิน โสภณพนิชเลขที่ 61 ซอยวัฒนา สุขุมวิท 19คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
82มูลนิธิบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล เอนจีเนียริ่ง จำกัดเลขที่ 37 ซอยสุขุมวิท 15 (ร่วมใจ)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
83มูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยโรงเรียวัฒนาวิทยาลัย 67 สุขุมวิท 19คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
84มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเลขที่ 2/7-10 (อาคารธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด) ซอยไชยยศ (สุขุมวิท 11) แขวงคลองเตยเหนือคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
85มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล พระธิดาในพระบรมราชูปถัมภ์10 ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
86มูลนิธิวารี-พงษ์เวช5-7 สุขุมวิท 29 ( หลักเขตต์ )คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
87มูลนิธิ จอห์น ดี เวสเตอร์33 สุขุมวิท 15 (ร่วมใจ)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
88มูลนิธิ อินทรพิชัยโรงเรียนสวัสดีวิทยา สุขุมวิท 31 (สวัสดี)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
89มูลนิธิหญิงไทยสัมพันธ์54 อาคารธนดี ชั้น 4 - 6 สุขุมวิท 1 (รื่นฤดี)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
90มูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศคณะศึกษาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร (แผนกวิชาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่) และการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มศว. ประสานมิตรคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
91มูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฯเลขที่ 139 ซอย ไชยยศ (สุขุมวิท 11)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
92มูลนิธิชมรมไทย - อิสราเอลฯเลขที่ 8 ซอยสุขุมวิท 27 ถ.สุขุมวิท (ประภัสสร)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
93มูลนิธิเอก วีสกุลเลขที่ 19 ซอยประสานมิตร (23) ถนนสุขุมวิทพระโขนงวัฒนากรุงเทพฯ10110
94มูลนิธิทองอยู่ - เทียม กาญจนจารีเลขที่ 37 สุขุมวิท 15 ซ.ร่วมใจ ถ.สุขุมวิทคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
95มูลนิธิ หลวงสวัสดีสารศาสตรมูลนิธิมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
96มูลนิธิเพื่อสถาบันฝึกอบรมสหกรณ์การเกษตรแห่งชาติเลขที่ 53 สุขุมวิท 13 (แสงจันทร์)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
97มูลนิธิสถาบันที่ดินเลขที่ 32/13-15 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
98มูลนิธิเพื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒน์เลขที่ 114 สุขุมวิท 23คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
99มูลนิธิคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
100มูลนิธิเทียน - ฉายะวรรณ อนุสรณ์เลขที่ 920 ถนนสุขุมวิทคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
101มูลนิธิวิชาชีพการศึกษาเลขที่ 114 สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
102มูลนิธิ บางกอก โอเอซีสเลขที่ 8/4 ซอยเจริญมิตรพระโขนงวัฒนากรุงเทพฯ10110
103มูลนิธิไทยวัฒนา ต.สุวรรณเลขที่ 66 ซอยเจริญมิตร ถนนเอกมัยพระโขนงวัฒนากรุงเทพฯ10110
104มูลนิธิส่งเสริมการทำงานต่างประเทศเลขที่ 259/268 ซอยสุขุมวิท 71 สมสุขพระโขนงวัฒนากรุงเทพฯ10110
105มูลนิธิไต้ล้ง - เซ็ง พรประภาเลขที่ 1497 ซอยสุขุมวิท 67 (ศรีจันทร์)พระโขนงวัฒนากรุงเทพฯ10110
106มูลนิธิศาสตราจารย์ บุญชนะอัตถากร เพื่อการศึกษาและวิจัยเลขที่ 55 ซอยสุขุมวิท 65 (ชัยพฤกษ์)พระโขนงวัฒนากรุงเทพฯ10110
107มูลนิธิการศึกษาธาตุทองโรงเรียนวัดธาตุทองพระโขนงวัฒนากรุงเทพฯ10110
108มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทยเลขที่ 1/3-4 อาคารมูลนิธิไลอ้อนส์ฯ ถนนเอกมัย 2 (พาสนา 1)พระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
109มูลนิธิวัดธาตุทองเลขที่ 1325 ถนนสุขุมวิทพระโขนงวัฒนากรุงเทพฯ10110
110มูลนิธินายอับดุลลาติ๊บ นางสุข และมัดโรงเรียนอิสลามบำรุงศาสน์ 57 สุเหร่าบางมะเขือ สุขมวิท 71พระโขนงวัฒนากรุงเทพฯ10110
111มูลนิธิวิศาล ศิวารัตน์เลขที่ 259 / 143 ซอยอาคารพิบูลย์เวศม์พระโขนงวัฒนากรุงเทพฯ10110
112มูลนิธิ เสธ อาวตาร์เลขที่ 29 สุขุมวิท 71พระโขนงวัฒนากรุงเทพฯ10110
113มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยเลขที่ 29/2 ถนนสุขุมวิท 33 (แดงอุดม)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
114มูลนิธิ แปซิฟิคเลขที่ 21 ซอย 49 ถนนสุขุมวิท แยก 6คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
115มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเลขที่ 2 ซอยแสงเงิน สุขุมวิท 55คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
116มูลนิธิโวล์ฟกัง โครห์นเลขที่ 31/1 พร้อมศรี 2 ถนนสุขุมวิท 39คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
117มูลนิธิ ด.ร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์เลขที่ 87/110 อาคารโมเดอร์ทาวน์ ชั้น 14 สุขุมวิท 63 (เอกมัย)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
118ธรรมานุเคราะห์มูลนิธิแห่งประเทศไทยเลขที่ 215/1 สุขุมวิท 55 ทองหล่อ แยก 11คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
119มูลนิธิสร้างเสริมคุณธรรมเลขที่ 32/1 สุขุมวิท 31คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
120มูลนิธิดุลนิมิตรเลขที่ 87/110 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชั้น 14 สุขุมวิท 63 (เอกมัย)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
121มูลนิธิ เพ็ง แสน บุญชิตวิทย์เลขที่ 399/47 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แยก 21คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
122มูลนิธิคริสตจักรวันเสาร์แห่งประเทศไทยเลขที่ 12 ซอยเกษมพาณิชยการ สุขุมวิท 71คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
123มูลนิธิหนังไทยเลขที่ 21/1 สุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
124มูลนิธิสร้างสรรค์ศรัทธาชน (กทม)เลขที่ 821 สุขุมวิท 49-14 (ประเสริฐสิษฐ)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
125มูลนิธิบัญชา ล่ำซำเลขที่ 4/2 สุขุมวิท 39 (พร้อมศรี)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
126มูลนิธิสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาเลขที่ 134 เอกมัย แยก 14คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
127มูลนิธิกำธร กมลรินทิพย์เลขที่ 82 สุขุมวิท 55 (แสงเงิน)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
128มูลนิธิ ภูมิไทยเลขที่ 984 / 22-27 ซอยสุขุมวิท 71คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
129มูลนิธิ รักถิ่น รักไทยเลขที่ 723 สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
130มูลนิธินาวาเอก พระมาศราภัยพิพัฒเลขที่ 29 สุขุมวิท 61คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
131มูลนิธิ เอื้อ - รดีเลขที่ 257 สุขุมวิท 49 (กลาง)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
132มูลนิธิผู้ห่วงใย ระหว่างประเทศ ภาคเอเซียเลขที่ 555 สุขุมวิท 63 (เอกมัย)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
133มูลนิธิคริสเตียนเมดิคอลชองเซเว่นธ์เดย์ แอดเวนดิสท์เลขที่ 12 ถนนสุขุมวิท 71 (เกษมพาณิชยการ)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
134มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลคามิลเลี่ยน สุขุมวิท 55คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
135มูลนิธิ ศุภนิมิต แห่งประเทศไทยเลขที่ 582/18-22 ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
136มูลนิธิชัยนาวาเลขที่ 305/3 ซอยลีลานุช เอกมัย 19 สุขุมวิท 63คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
137มูลนิธิ สหทัย มูลนิธิ พ.ต.ต. สุรศักดิ์ เลขาฯ 02-2805087 เลขที่ 850/33 สุขุมวิท 71 (พระโขนง)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
138มูลนิธิหลวงอาจอัคคีการและแสร์ศิริออร์เลขที่ 20/1 ซอยสุขุมวิท 49 (พร้อมศรี 2)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
139มูลนิธิ เอื้อวิทยาเลขที่ 421 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
140มูลนิธิ คุณหญิงสมจิตต์ กุลละวณิชย์เลขที่ 31 ซอยแจ่มจันทร์ เอกมัยคลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
141มูลนิธิไชยวนาเลขที่ 67 ทองหล่อ 3 สุขุมวิท 55คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
142มูลนิธิท่านน้อย เปาโรหิตย์ และพระยามุขมนตรี เลขที่ 74 สุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
143มูลนิธิโรงเรียนวัดภาษีโรงเรียนวัดภาษี ซอยภาษี 1คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
144มูลนิธิ ปานจิตต์ - สมัยสินี อเนกวณิชเลขที่ 117/3 สุขุมวิท 55วัฒนากรุงเทพฯ10110
145มูลนิธิ ปรีดีดาวใจสุจริตกุลเลขที่ 160 - 160/1 ซอยมีสุวรรณ 3 สุขุมวิท 71คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
146มูลนิธิโรงเรียนวิจิตรวิทยาเลขที่ 170 ซอย นวลน้อย (เอกมัย)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
147มูลนิธิ นิงสานนท์เลขที่ 19 ซอยเจริญมิตร ถนนเอกมัยคลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
148มูลนิธิหม่อมราชวงศ์สุวพรรณ สนิทวงศ์เลขที่ 20 ซอย สุขุมวิท 31 (ซอยสวัสดี)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
149มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ตันเลขที่ 38 ซอยพัฒนเวศม์ (สุขุมวิท 71)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
150มูลนิธิโกเรนมิฟตาฮุ้ลอุลูบิดดีนียะห์โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีพียะห์ เลขที่ 100 สุขุมวิท 39 ซอยพร้อมพรรคคลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
151มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรชาวนา ของสมาคมสตรีชาวนาไทยเลขที่ 10 ซอยพาสนา 3 (เอกมัย)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
152มูลนิธิ (ภูมิญาณ) สุทธธรรมวินิตเลขที่ 16 สุขุมวิท 43 (ซอยแสงมุกดา)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
153มูลนิธิความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย - แคนนาดาเลขที่ 19 ซอย เจริญมิตร เอกมัยคลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
154มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนแจ่มจันทร์เลขที่ 31 ซอยแจ่มจันทร์ ถนนเอกมัยคลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
155มูลนิธิเคมบริดจ์ (ไทย) ในพระบรมราชินูปถัมภ์เลขที่ 106/1 เฉลิมนิจคอร์ท ซอยสุขุมวิท 53 (ซอยไปดี-มาดี)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
156มูลนิธิอดีตข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมเลขที่ 30/1 ซอยพัฒนเวศม์ 8 สุขุมวิท 71คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
157มูลนิธิวิทยาศาสตร์ ด.ร. ปรีชา-ประไพ อมาตยกุลเลขที่ 245 สุขุมวิท 49คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
158มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเลขที่ 22 สุขุมวิท 49คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
159มูลนิธิจรูญ วัฒนากรเลขที่ 192 บริษัท จ.ฉ. วัฒนา จำกัด ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิทคลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
160มูลนิธิ สมิติเวชเลขที่ 133 สุขุมวิท 49คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
161มูลนิธิชัยภักดิ์ - นฤมล ศิริวัฒน์เลขที่ 122/3 ซอย ทองหล่อ 4 ถนนสุขุมวิท 55คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
162มูลนิธิ - เรวัต พุทธินันทน์เลขที่ 50 ถนนอโศก สุขุมวิท 21คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
163มูลนิธิแรงใจให้สังคมเลขที่ 19/462 อาคารสุขุมวิทสวีท สุขุมวิทซอย 13วัฒนากรุงเทพฯ10110
164มูลนิธิ ส่งเสริมจริยธรรมและดนตรีไทยในชุมชนเขตห้วยขวางเลขที่ 212/1 ซอยเอกมัย 16 ถนนสุขุมวิท 63คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
165มูลนิธิเปรม ปรากาช มันเดอร์เลขที่ 8/1 ซอยทองหล่อ 25 (แสงเงิน) สุขุมวิท 55คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
166มูลนิธิดำรงชัยธรรมเลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
167มูลนิธิ จำรัส-เผ่าทอง ศุภวงศ์โรงเรียนพิบูลเวศน์ สุขุวิท 71พระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
168มูลนิธิรัตนสุกาญจนา55 สุขุมวิท 65คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
169มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง850/34 สุขุมวิท 71คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
170มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา65/1 สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
171มูลนิธิ การศึกษาสัตยาไส108 สุขุมวิท 53 (ไปดีมาดี)วัฒนากรุงเทพฯ10110
172มูลนิธิ หม่อมหลวงภูมิใจ ชุมพล20 อาคารบุญจิราธร สุขุมวิท 51คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
173มูลนิธิ อิบรอเฮมไชหนับ (เพียร) สามอิน774/4 สุขุมวิท 71คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
174มูลนิธิ พระสวัสวดี213/3 อโศกทาวเวอร์ สุขุมวิท 21คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
175มูลนิธิ เพื่อศิลปินลุ่มแม่น้ำโขง283/68 สุขุมวิท 55คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
176มูลนิธิ คุณแม่สุคนธ์ วิจิตรานนท์122/2 สุขุมวิท 55คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
177มูลนิธิการศึกษานานาชาติ นายระวี ประธานเลขที่ 36 สุขุมวิท 15คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
178มูลนิธิ ด.ร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา108 สุขุมวิท 53คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
179มูลนิธิ กำธร - มาลี พูนศักดิ์อุดมสิน505/6 สุขุมวิท 63คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
180มูลนิธิ ผู้มีเมตตาเลขที่ 647/1 ระหว่างซอยสุขุมวิท 35-39 ถนนสุขุมวิทคลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
181มูลนิธิวัชรกาญจน์1323/4-6 ถนนสุขุมวิทพระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
182มูลนิธิผู้หญิงเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น 11 ห้อง 1102คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
183มูลนิธิ ดร.แสวง-คุณหญิงสมจิตร์ กุลทองคำ227 ซอยสุขุมวิท 55คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
184มูลนิธิ วัชระดวงแก้ว1053/34 ( ซอยเยาวราช ) สุขุมวิท 71คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
185มูลนิธิ สร้างสรรค์ ศรัทธาชน821 ซอยประเสริฐสิษฐ์คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
186มูลนิธิไทยนำ ลิมป์ศรีสวัสดิ์31 สุขุมวิท 71พระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
187มูลนิธิ ไวล์ดเอด591 อาคารยูบีซี 2 ชั้น เอ ห้อง 1001 สุขุมวิท 33คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
188มูลนิธิ เอฟ เอ็กซ์ บี440/12 สุขุมวิท 55คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
189มูลนิธินักเรียนดี ศรีธาตุทอง1325 ถนนสุขุมวิทพระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
190มูลนิธิ ส่งเสริมคุณธรรมเลขที่ 156/4 ซอยสุขุมวิท 71 (มีสุวรรณ 3)พระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
191มูลนิธิ ยาซิน มีสุวรรณ อยู่ระหว่างการขอยกเลิก133 ซอยมีสุวรรณ 3พระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
192มูลนิธิพันโทหญิงฐิติยา รังสิตพล41/4 ซอยอรรคพัฒน์คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
193มูลนิธิกฤษณ์ อัสสกุล175 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
194มูลนิธิโสภาธารน้ำใจ เพื่อพัฒนาสังคมไทย55/71 ลิเบอร์ตี้พาร์ค 2 ชั้น 11 สุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิทคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
195มูลนิธิปรีดี พนมยงค์65/1 ซอยสุขุมวิท 5 ถนนสุขุมวิท 55คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
196มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต49/1 ซอยสุขุมวิท 63คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
197มูลนิธิ ดิอัลไลอันซ์ ฟอร์เซฟซิลเดรน (ไทยแลนด์)4/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 1คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
198มูลนิธิวรรณกรรมเหมยฉง54 ซอยรื่นฤดี (สุขุมวิท 1)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
199มูลนิธิ เมาไม่ขับ28/12 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา)คลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
200มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ (ประเทศไทย)อาคารเอส เอส พี ทาวเวอร์ เลขที่ 555 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิทคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
201มูลนิธิ พระพุทธสันติธรรม5 ถนนสุขุมวิท ซอย 61คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
202มูลนิธิโรตารี่ แห่งประเทศไทย75/82-83 ชั้น 32 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ ถนนอโศกวัฒนากรุงเทพฯ10110
203มูลนิธิสาโรช - ศีรี บัวศรี114 สุขุมวิท 23คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
204มูลนิธิมาเกียรติ2-9 ชั้น 6 อาคารไทยวิวัฒน์ (อโศก)วัฒนากรุงเทพฯ10110
205มูลนิธิปาเกอะยอ75/62-63 สุขุมวิท 19คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
206มูลนิธิลิ้มธนากุล16/3 สุขุมวิทคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
207มูลนิธิเย็น - น้ำเงิน นิงสานนท์19 สุขุมวิทพระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
208มูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนฯ139 สุขุมวิท 11คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
209มูลนิธิมหาอุปรากร48 ถนนสุขุมวิท 33 (แดงอุดม)คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
210มูลนิธิเครือข่ายวัฒนธรรม235 ถนนสุขุมวิท 31คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
211มูลนิธิจิตติน ต้นธุวนิตย์57 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสุขุมวิทคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
212มูลนิธิอโชก้า65/1 ซอยสุขุมวิท 55คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
213มูลนิธิโรงเรียนวัดธาตุทอง1325พระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
214มูลนิธิมิตรภาพไทย - ไต้หวัน30/207 สุขุมวิท 39คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
215มูลนิธิป้องกันยาเสพติดและเอดส์แห่งเอเซีย19/102 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิทคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
216มูลนิธิเข็มทอง โอสถาพันธุ์94 สุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิทคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพฯ10110
217มูลนิธิโรงเรียนวัดช่องนนทรีสามัคคีสงเคราะห์461 ถนนนนทรีช่องนนทรียานนาวากรุงเทพฯ10120
218มูลนิธิวิจิตรพัฒนาภรณ์ ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้749 ตรอกวัดจันทร์ใน ถ.สาธุประดิษฐ์บางโพงพางยานนาวากรุงเทพฯ10120
219มูลนิธิศึกษาสงเคราะห์โรงเรียนวัดดอกไม้1050/7 ตรอกวัดจันทร์ใน ถ.สาธุประดิษฐ์บางโพงพางยานนาวากรุงเทพฯ10120
220มูลนิธิปิงสุทธิวงศ์ช่วยการศึกษาและนักเรียนที่ขาดแคลน โรงเรียนวัดดอกไม้1050/7 ตรอกวัดจันทร์ใน ถ.สาธุประดิษฐ์บางโพงพางยานนาวากรุงเทพฯ10120
221มูลนิธิช่วยการศึกษาโรงเรียนวัดคลองใหม่255 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพางยานนนาวายานนาวากรุงเทพฯ10120
222มูลนิธิช่วยการศึกษาโรงเรียนวัดช่องลมโรงเรียนวัดช่องลม ถ.นางลิ้นจี่ช่องนนทรียานนาวากรุงเทพฯ10120
223มูลนิธิช่วยส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนวัดคลองภูมิ22/1 ถ.พระราม 3ช่องนนทรียานนาวากรุงเทพฯ10120
224มูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรี66/1 ถ.เชื้อเพลิงช่องนนทรียานนาวากรุงเทพฯ10120
225มูลนิธิโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม288 ถ.พระราม 3บางโพงพางยานนาวากรุงเทพฯ10120
226มุลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน โรงเรียนวัดปริวาศ144 ซ.วัดปริวาศ ถ.พระราม 3บางโพงพางยานนาวากรุงเทพฯ10120
227มูลนิธิพระครูจันทรโอภาส(จ้อย คงเที่ยง)872 วัดด่าน ถ.พระราม 3บางโพงพางยานนาวากรุงเทพฯ10120
228มูลนิธิโรงเรียนนนทรีวิทยา139 ถ.นางลิ้นจี่ช่องนนทรียานนาวากรุงเทพฯ10120
229มูลนิเพื่อเมืองไทยด้วยใจ80 ถ.เย็นอากาศ 2ช่องนนทรียานนาวากรุงเทพฯ10120
230มูลนิธิส่งเสริมอาชีดคนตาบอด2218/86 ถ.จันทน์ช่องนนทรียานนาวากรุงเทพฯ10120
231มูลนิธิพระวรสุทนทโรสถ2/1 ซอย 2 ถ.เย็นอากาศช่องนนทรียานนาวากรุงเทพฯ10120
232มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย127/36 ถ.นนทรีช่องนนทรียานนาวากรุงเทพฯ10120
233มูลนิธิเพื่อพัฒนาชุมชนอาคารเซนต์โธมัส ชั้น 2 เลขที่ 122/10 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรีช่องนนทรียานนาวากรุงเทพฯ10120
234มูลนิธิบุญศิริ522/203 ซ.สาธุประดิษฐ์ 34 ถ.สาธุประดิษฐ์บางโพงพางยานนาวากรุงเทพฯ10120
235มูลนิธิเต้าเต๋อซิ่นซี(ส่งเสริมการฝึกสมาธิเพื่อสุขภาพ604/139-140 ถ.สาธุประดิษฐ์บางโพงพางยานนาวากรุงเทพฯ10120
236มูลนิธิพุทธทีปกร (บ้วนฮั้ว)576/16 ถ.สาธุประดิษฐ์บางโพงพางยานนาวากรุงเทพฯ10120
237มูลนิชัยพร ธนถาวรลาภ576/16 ถ.สาธุประดิษฐ์บางโพงพางยานนาวากรุงเทพฯ10120
238มูลนิธิสีบุญเรือง2218 ถ.จันทน์ช่องนนทรียานนาวากรุงเทพฯ10120
239มูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง132 ถ.เย็นอากาศ ซอย 2ช่องนนทรียานนาวากรุงเทพฯ10120
240มูลนิธินายเสงี่ยม วัฒนธรรม43 ซ.ประสาทสุข ถ.เย็นอากาศช่องนนทรียานนาวากรุงเทพฯ10120
241มูลนิธิอนุตตรธรรม43 ซ.ประสาทสุข ถ.เย็นอากาศช่องนนทรียานนาวากรุงเทพฯ10120
242มูลนิธิไท้หยาน537/191-192 ถ.สาธุประดิษฐ์ช่องนนทรียานนาวากรุงเทพฯ10120
243มูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล216/6 อาคาร แอล พี เอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถ.นางลิ้นจี่ช่องนนทรียานนาวากรุงเทพฯ10120
244มูลนิธิโพธิ์แจ้งมหาเถระ323 ถ.สาธุประดิษฐ์ช่องนนทรียานนาวากรุงเทพฯ10120
245มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา 757/10 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์บางโพงพางยานนาวากรุงเทพฯ10120
246มูลนิธิวรมาลี122/10 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์บางโพงพางยานนาวากรุงเทพฯ10120
247มูลนิธิวิสาลี218/1 ถ.นางลิ้นจี่ช่องนนทรียานนาวากรุงเทพฯ10120
248มูลนิธิพัฒนาชุมชนชาวยานนาวา209/1 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 28ช่องนนทรียานนาวากรุงเทพฯ10120
249มูลนิธิโดลไทยอาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 10 เลขที่ 127/11 ถ.นนทรีช่องนนทรียานนาวากรุงเทพฯ10120
250มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย55/40-42 ถ.นนทรีช่องนนทรียานนาวากรุงเทพฯ10120
251มูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย981/21 ถ.สาธุประดิษฐ์ ซ.ประดู่ 58บางโพงพางยานนาวากรุงเทพฯ10120
252มูลนิธิ ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯอาคารฟอร์จูนคอนโดทาวน์ 1 ชั้น 9 เลขที่ 315/148-149 ซ.สาธุประดิษฐ์ 19ช่องนนทรียานนาวากรุงเทพฯ10120
253มูลนิธิปรีชา - โคมเพชร501 อาคารปรีชา - โคมเพชร ถ.พระราม 3บางโพงพางยานนาวากรุงเทพฯ10120
254มูลนิธิถิ่นไทยงาม462/29 ถ.นางลิ้นจี่ช่องนนทรียานนาวากรุงเทพฯ10120
255ช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย 1978 ถ.เจริญกรุงวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
256หกตระกูลสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 84 / 21-22 ตรอกวัดลาดบัวขาวบางคอแหลมบางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
257ตรอกจันทร์1971 / 16 ถ. เจริญกรุงวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
258สถานพยาบาลขนส่งสินค้าทางน้ำ 2495 / 46 ถ. เจริญกรุงวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
259ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลาดบัวขาว 504 ตรอกวัดลาดบัวขาวบางคอแหลมบางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
260สงเคราะห์นักเรียนขาดแคลนโรงเรียนวัดไทร 633 ซ. ประดู่ 1บางคอแหลมบางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
261โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 8 ถ. เจริญกรุงบางคอแหลมบางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
262เตชะไพบูลย์3726/27 ถ.พระรามที่ 3บางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
263เพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม 880 ซ.วัดไผ่เงินบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
264โรงเรียนวัดราชสิงขร ร.ร.วัดราชสิงขร 29 ถ. เจริญกรุงวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
265ทุนพฤกษาชีวะเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดบางโคล่นอก 3742/2 ซ. วัดบางโคล่นอกบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
266เพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดจันทร์นอกโรงเรียนวัดจันทร์นอก 101/1บางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
267อัสสละฟิยะฮ์2827/1 ถ. เจริญกรุงบางคอแหลมบางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
268เฉลียวเตียรวงศ์ 2250/116 ถ. เจริญกรุงบางคอแหลมบางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
269พุทธคุณ282/11 ถ. พระรามที่ 3บางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
270ตระกูลศักดิกุลและประชาชนเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดจันทร์ใน431 ซ. วัดจันทร์ในบางคอแหลมบางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
271ตั้งสินอุปถัมภ์2074/113 ถ. เจริญกรุงวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
272อิสลามเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย 1978 ถ. เจริญกรุงวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
273ดรุณเมตตาของสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย 1978 ถ.เจริญกรุงวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
274ตระกูลแซ่ก๊วย 2246/10 ถ. เจริญกรุงวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
275พัฒนาชุมชนเขตบางคอแหลม 2114 ถ. เจริญกรุงวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
276ชาวพนมสารคาม 2114 ซ. วัดราชสิงขรวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
277โรงพยาบาลอิสลามเพื่อประชาชาติแห่งประเทศไทย 1978 ถ. เจริญกรุงวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
278โอฬารพัฒนา2194 / 81-84 ถ. เจริญกรุงวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
279โตเมืองไทย 740 ซ. วัดไผ่เงินบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
280ฉันทวรางกูร196 / 46-47 ซ. สาธุประดิษฐ์บางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
281ตระกูลเอ็ง49/32 ซ. เซ่งกี่บางคอแหลมบางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
282อนุเคราะห์ผู้บ่วยวัณโรค 3331/61 ตรอกนอกเขตบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
283มัสยิดอัล - อะติ๊ก 454 ซ. 103 ถ. เจริญกรุง ตรอกสวนหลวง1บางคอแหลมบางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
284เหลี่ยงเม่ง 252/2 ซ. บางขวางวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
285โปษยานนท์39/3 ซ. พิพัฒนากรวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
286มหากรุณาธารณี611/40 ซ. วัดจันทร์ในบางคอแหลมบางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
287ซีโอนอุปถัมภ์197/5 ตรอกต้นโพธิ์บางคอแหลมบางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
288บ้านพักศิษยานิบาล2534/107-109 ถ.ราษฎร์อุทิศ1บางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
289สงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตบางคอแหลม 193 ถ. พระรามที่ 3บางคอแหลมบางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
290พัฒนาศาสตร์การนวดสะกดจุดสะท้อนเท้า(ประเทศไทย)599/11 ตรอกวัดจันทร์ในบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพฯ10120
291กัลยาณวิสุทธิ์23/12 ซอยดอนกุศล ถนนเจริญกรุง 57 (กุฏิธงชัยสามัคคี)ยานนาวาสาทรกรุงเทพฯ10120
292การศึกษาไทย-อเมริกัน21/5 อาคารไทวาทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนสาทรใต้ สาทรกรุงเทพฯ10120
293การศึกษายานนาเวศวิทยาคม(ร.ร.ยานนาเวศวิทยาคม) 146 ถนนสาธุประดิษฐ์ทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพฯ10120
294กรุงเทพประกันภัย(อาคารกรุงเทพประกันภัย) 25 ถนนสาทรใต้ทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
295กุศลธรรมมูลนิธิ125 ซอยทวีสิทธิ์ ถนนสาธุประดิษฐ์ทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพฯ10120
296กุศลธรรมอนามัยสงเคราะห์129 ซอยทวีสิทธิ์ ถนนสาธุประดิษฐ์ทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพฯ10120
297เกศอัมรินทร์32/80 สาทรการ์เด้น ถนนสาทรใต้ทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
298แก่นราชภูมิ889 อาคารไทยซี.ซี.ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสาทรใต้ยานนาวาสาทรกรุงเทพฯ10120
299คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมลร.ร.พระแม่มารี ตรอกจันทร์สะพาน 3ยานนาวาสาทรกรุงเทพฯ10120
300คุณหญิงประยงค์ ถ่องดิกิจฉการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต้ 1635 ถนนเจริญกรุงยานนาวาสาทรกรุงเทพฯ10120
301คึกฤทธิ์ 8019 ซอยพระพินิจ ถนนสาทรใต้ทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
302เงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย(วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ) 2 ถนนนางลิ้นจี่ ซอยสวนพลูทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
303ช่างยนต์รำลึก(วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ) 2 ถนนนางลิ้นจี่ ซอยสวนพลูทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
304เซนต์หลุยส์215 ถนนสาทรใต้ยานนาวาสาทรกรุงเทพฯ10120
305ญมาลุดดีน77 ตรอกพระยานคร (เจริญกรุง 69)ยานนาวาสาทรกรุงเทพฯ10120
306ดอนกุศล1/1 ซอยวัดปรกทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพฯ10120
307ตระกูลมา527/82-84 ศูนย์การค้าวรรัตน์ทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพฯ10120
308ต้นตระกูลประคุณศึกษาพันธ์144 ถนนสาธุประดิษฐ์ 8ทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพฯ10120
309ไทยฟูจิ ซีร็อกซ์175 อาคารสาทรซิตี้ ชั้น 23 ถนนสาทรใต้ทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
310ธรรมานุเคราะห์แห่งประเทศไทย203 ถนนสวนพลูทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
311นโยบายสาธารณะไทย25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/Y.W.C.A ชั้นที่ 5 ถนนสาทรใต้ทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
312บ้านพักยุวชนคนงาน(ศูนย์การค้าวรรัตน์) 507/4 ถนนทนุรัตน์ทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
313บุญ - ซิว เพื่อสังคม8/8 ถนนนางลิ้นจี่ทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
314ปีเตอร์ดอนเดอร์ส(ศูนย์การค้าวรรัตน์) 507/4 ถนนทนุรัตน์ทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
315ปึงเถ่ากงเซ็นต์หลุยส์234/22 ซอยเซ็นต์หลุยส์ 3ยานนาวาสาทรกรุงเทพฯ10120
316ผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุริโยทัย(ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย) 5 ซอยดอนกุศลยานนาวาสาทรกรุงเทพฯ10120
317เพื่อการศึกษาโรงเรียนประชาคม นานาชาติ72 ซอยโปร่งใจ ถนนศรีบำเพ็ญสาทรกรุงเทพฯ10120
318เพื่อเด็กยากจนลุ่มแม่น้ำโขงแห่งประเทศไทย86 ซอยสาทร 13ยานนาวาสาทรกรุงเทพฯ10120
319เพื่อเด็กและเยาวชนบ้านมหาเมฆสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ 1086-1092 ถนนอาคารสงเคราะห์ทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
320เพื่อบำรุงศาลเจ้าแม่พรหมเมศ1614/1 ถนนเจริญกรุงยานนาวาสาทรกรุงเทพฯ10120
321เพื่อบำรุงสุสานบึงทอง50 ซอยสะพานคู่ ถนนพระราม 4ทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
322เพื่อราษฎรและนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร215 ถนนสาทรใต้ยานนาวาสาทรกรุงเทพฯ10120
323เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ507/2 ถนนสาทร 3ทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
324มายาโคตมี378 อาคารสงเคราะห์ สาย 20 ก.ทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพฯ10120
325มิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย11 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ชั้น 18 ถนนสาทรใต้ทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
326เมตตาสรณธรรมม72/1 ซอยเย็นจิตต์ ถนนจันทน์ทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพฯ10120
327รุจิรวงศ์สมาคมนักเรียนเก่าสุทธิวรารามม 1726 ถนนเจริญกรุงยานนาวาสาทรกรุงเทพฯ10120
328รัตนตรัย1648 ถนนเจริญกรุง อาคารมหาเจษฎาบดินทร์วัดยานนาวายานนาวาสาทรกรุงเทพฯ10120
329โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย5 ซอยดอนกุศล (เจริญกรุง 57)ยานนาวาสาทรกรุงเทพฯ10120
330ลี-ทับทิม จำปารัตน์47/123 ถนนจันทน์ทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพฯ10120
331ลี้หล่งไซหอง (ตระกูลลี้)622/1 ซอยร่วมมิตร ถนนจันทน์ทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพฯ10120
332เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์1024 ถนนพระราม 4ทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
333ไลอ้อนแหลมทอง กรุงเทพ (2533)657/23 ซอยวัดไผ่เงินทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพฯ10120
334วัฒนธรรมไทย-เยอรมัน18 ซอยอรรถการประสิทธิ์ ถนนสาทรใต้ทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพฯ10120
335วิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 31-37 ถนนสาทรใต้ยานนาวาสาทรกรุงเทพฯ10120
336ศาสตราจารย์พิเศษอัจฉราพรไศละสูต2 ถนนนางลิ้นจี่ทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
337ศาสตราจารย์อมร รักษาสัตย์161 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 8ทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพฯ10120
338ศิริจันทร์สัมพันธ์651-655 ศูนย์การค้าวรรัตน์ ชั้น 3ทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพฯ10120
339สหคริสตจักรเพนเตคอสแห่งประเทศไทย163/16-19 ซอยเย็นจิตต์ ถนนจันทน์ยานนาวาสาทรกรุงเทพฯ10120
340สัจจธรรมสี่ตีตึ๊ง(ตระกูลหยาง)33/19-20 ซอยเย็นจิตต์ทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพฯ10120
341สัมพันธมิตรทรายเงิน515/57 ถนนจันทน์ทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพฯ10120
342สาธรพัฒนา22 ซอยธนารักษ์ ถนนเซ็นต์หลุยส์ 3ยานนาวาสาทรกรุงเทพฯ10120
343สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ(อาคารไทยวาทาวเวอร์ 2 ชั้น 24-25) 21/147-150 ถนนสาทรใต้ทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
344สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย1168/26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนพระราม 4ทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
345สถาบันราชพฤกษ์25 อาคารกรุงเทพประกันภัย / Y.W.C.A ชั้นที่ 19ทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
346สามอาชีพกู้ชาติ421 ถนนทนุรัตน์ทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพฯ10120
347สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต(ตึก TPI ชั้น 22) 26/56 ถนนจันทร์ตัดใหม่ทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
348สิทธิประศาสน์และเพื่อนนักปกครอง117/1 ซอยสิทธิประศาสน์ทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
349สุสานบึงทอง (ฮงสุน)50 ซอยสะพานคู่ ถนนพระราม 4ทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
350สงเคราะห์เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง 1907 เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้ยานนาวาสาทรกรุงเทพฯ10120
351สงเคราะห์นักเรียนขาดแคลนโรงเรียนวัดดอนโรงเรียนวัดดอนยานนาวาสาทรกรุงเทพฯ10120
352สงเคราะห์นักเรียนโรงเรียนวัดยานนาวาโรงเรียนวัดยานนาวา ถนนเจริญกรุงยานนาวาสาทรกรุงเทพฯ10120
353ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา1648 ถนนเจริญกรุงยานนาวาสาทรกรุงเทพฯ10120
354ส่งเสริมความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความร่มรื่นของศูนย์การค้าวรรัตน์(ศูนย์การค้าวรรัตน์)1600 ถนนทนุรัตน์ทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพฯ10120
355โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ55/1 ถนนอาคารสงเคราะห์ สาย 2ทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
356หงษ์สัมพันธ์93 ซอยศรีบำเพ็ญทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
357หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช19 ถนนสาทรใต้ทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
358อัศวานนท์152 ซอยนางลิ้นจี่ 6 ถนนนางลิ้นจี่ทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
359อาจารย์สนั่น สุมิตร(วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ) 2 ถนนนางลิ้นจี่ทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
360เอ.ที.ดี.เพื่อผู้ยากไร้86/1 ซอยกิ่งพลู เซ็นต์หลุยส์ 3 ถนนสาทรใต้ทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพฯ10120
361เอี่ยมสุรีย์65 ซอยงามดูพลีทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพฯ10120
362มูลนิธิวิทยาลัยพณิชยการบางนาวิทยาลัยพณิชยการบางนา 57/471 ถ.บางนา-ตราดบางนาบางนากรุงเทพฯ10260
363มูลนิธิกต.ตร.ภาคประชาชน24/132 ม.7 ถ.สุขุมวิท 105บางนาบางนากรุงเทพฯ10260
364มูลนิธิพ่อขุนนาคขนานการเมืองนคร24/132/ ม.7 สุดซ.แบริ่ง ถ.สุขุมวิท 107บางนาบางนากรุงเทพฯ10260
365มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนวัดบางนาในโรงเรียนวัดบางนาใน 200 ซ.วัดบางนาใน ถ.สุขุมวิทบางนาบางนากรุงเทพฯ10260
366มูลนิธิลาซาลโรงเรียนลาซาล 23 ถ.สุขุมวิท 105บางนาบางนากรุงเทพฯ10260
367มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนาโรงเรียนบางกอกพัฒนา 2/38 ม.5 ถ.สุขุมวิท105 ซ.ลาซาลบางนาบางนากรุงเทพฯ10260
368มูลนิธิเมตตาจิตและธัมมะทาน24/266 ม.7 ถ.สุขุมวิท105บางนาบางนากรุงเทพฯ10260
369มูลนิธิโบสถ์จีนของเซเวนย์เดย์แอ๊ดเวนตีส214/29 ม.11บางนาบางนากรุงเทพฯ10260
370มูลนิธิดวงแก้ว226/25 ม.ไพโรจน์ ถ.บางนา-ตราด กม.3.5บางนาบางนากรุงเทพฯ10260
371มูลนิธิสหทัยสังคมศึกษาสงเคราะห์57 ซ.เศวตวิทย์ ถ.สุขุมวิทบางนาบางนากรุงเทพฯ10260
372มูลนิธิพัฒนาลุ่มแม่น้ำสงคราม223/13 อาคารคันทรีทาวเวอร์ ชั้น 8บางนาบางนากรุงเทพฯ10260
373ทูลนิธิวิทยาศาสตร์สทางจิตเพื่อการพัฒนา26/198 ถ.สุขุมวิท 105บางนาบางนากรุงเทพฯ10260
374มูลนิธินายเพิ่ม-นางละออง รุ่งเรืองวิทยาลัยพณิชยการบางนา 57/471 ถ.บางนา-ตราดบางนาบางนากรุงเทพฯ10260
375มูลนิธิ ดร.ไพศาลย์ จามรมานวิทยาลัยพณิชยการบางนา 57/471 ถ.บางนา-ตราดบางนาบางนากรุงเทพฯ10260
376มูลนิธินายบุญนาค-นางสุเทพ รุ่งแสงวิทยาลัยพณิชยการบางนา 57/471 ถ.บางนา-ตราดบางนาบางนากรุงเทพฯ10260
377มูลนิธิอนุรักษ์นก (สวนพุฒขาว)413/24 ซ.เฉลียว 1/1 อุดมสุข 42 ม.12บางนาบางนากรุงเทพฯ10260
378มูลนิธิผู้ใหญ่ละเมียด-คุณแม่เล็ก บุญเฟื่องฟูวิทยาลัยพณิชยการบางนา 57/471 ถ.บางนา-ตราดบางนาบางนากรุงเทพฯ10260
379มูลนิธิจินดารัตน์นิติธรรม3/5 ม.7 ตรอกหมู่บ้านนอกเขต ถ.บางนา-ตราดบางนาบางนากรุงเทพฯ10260
380มูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมหลักความจริงเพื่อชีวิต1200/238 ซ.สุขุมวิท 103 แยกซ.อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิทบางนาบางนากรุงเทพฯ10260
381มูลนิธิเจอราลด์ คูเวิร์ลด ฮาร์เวสท์333/405 ตึก D อาคารชุดบางนาเพลส ถ.สรรพาวุธบางนาบางนากรุงเทพฯ10260
382มูลนิธิห้องสมุดครอบครัวบ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จก. (มหาชน) 44 ม.10บางนาบางนากรุงเทพฯ10260
383มูลนิธิเพิ่ม - เพชรสุขอนุสรณ์1000 ซ.สุขุมวิท 66/1บางจากพระโขนงกรุงเทพฯ10260
384มูลนิธิพระกุมารเยซู761 ซ.ปุณวิถี 27บางจากพระโขนงกรุงเทพฯ10260
385มูลนิธิพุทธประทีปวิหาร48 ซ.วชิรธรรมสาธิต 39บางจากพระโขนงกรุงเทพฯ10260
386มูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย182 ซ.สุขุมวิท 62 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยบางจากพระโขนงกรุงเทพฯ10260
387มูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ ซ.สุขุมวิท 93บางจากพระโขนงกรุงเทพฯ10260
388มูลนิธิวชิรธรรมวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร ซ.สุขุมวิท 101/1บางจากพระโขนงกรุงเทพฯ10260
389มูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์1166 ซ.สุขุมวิท 101/1บางจากพระโขนงกรุงเทพฯ10260
390มูลนิธิช่วยเหลือคนงานรักษาความสะอาดสำนักงานเขตพระโขนง 1792 ถนนสุขุมวิทบางจากพระโขนงกรุงเทพฯ10260
391มูลนิธิผะอบ อ่อนนุชอนุสรณ์โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์) ถ.สุขุมวิทบางจากพระโขนงกรุงเทพฯ10260
392มูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการครูและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชาติสำนักงานเขตพระโขนง 1792 ถนนสุขุมวิทบางจากพระโขนงกรุงเทพฯ10260
393มูลนิธิพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์195 ซ.วชิรธรรมสาธิต 34บางจากพระโขนงกรุงเทพฯ10260
394มูลนิธิการศึกษาโสภณวชิรธรรมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1253 ซ.สุขุมวิท 101/1บางจากพระโขนงกรุงเทพฯ10260
395ธารศรัทธามูลนิธิโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.สุขุมวิท 93บางจากพระโขนงกรุงเทพฯ10260
396มูลนิธิเจ็ดประทีป39 ซ.วชิรธรรมสาธิต 37บางจากพระโขนงกรุงเทพฯ10260
397มูลนิธิการศึกษาต่อเนื่อง3031 ถ.สุขุมวิทบางจากพระโขนงกรุงเทพฯ10260
398มูลนิธิเสริมสร้างชีวิต11/48 ซ.ปุณณวิถี 41บางจากพระโขนงกรุงเทพฯ10260
399มูลนิธิศาสตราจารย์ มล.จิรายุ-ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา1166 ซ.สุขุมวิท 101/1บางจากพระโขนงกรุงเทพฯ10260
400มูลนิธิคาราบาว151 ซ.สุขุมวิท 62/1บางจากพระโขนงกรุงเทพฯ10260
401มูลนิธิชุมชนชาวอังกฤษเพื่อผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย234 ซ.สุขุมวิท 101บางจากพระโขนงกรุงเทพฯ10260
402มูลนิธิก่องแก้วเกาไศยนันท์178 ซ.สุขุมวิท 54บางจากพระโขนงกรุงเทพฯ10260
403มูลนิธิเปี่ยมสัมพันธ์141 ซ.พึ่งมี 9บางจากพระโขนงกรุงเทพฯ10260
404มูลนิธิเพื่อการศึกษาหลิงจิวซาน (คิชกูฎ)869/189 ซ.สุขุมวิท 101บางจากพระโขนงกรุงเทพฯ10260
405มูลนิธิท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล44 ซ.ประวิทย์และเพื่อน 1/1พระโขนงกรุงเทพฯ10260
406มูลนิธิร่วมพันธกิจไทย42 ซ.หมู่บ้านรุ่งเจริญบางจากพระโขนงกรุงเทพฯ10260
407มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย10 ถนนสุนทรโกษาคลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
408มูลนิธิกาญจนาคาร217/45 ถนนสุขุมวิท 4คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
409มูลนิธิกิตติขจร เภสัชเวทย์ (สมุนไพร) โรงงานเภสัชกรรมทหาร179 ถนนสุขุมวิท 42 (กล้วยน้ำไท) แยกซอยตรีมิตรพระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
410กล้วยน้ำไทมูลนิธิ80 ซอยกล้วยน้ำไท ถนนพระราม4พระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
411มูลนิธิกลุ่มเภสัชกรรมชุมชนเภสัชกรรมสมาคมฯ 40 สุขุมวิท 38 (สันติสุข)พระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
412มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน195/14 ชั้น 13 – 14 อาคารเลขที่ 2คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
413มูลนิธิความหวังของชีวิตอาคารโฮปเพลช 1200 ถนนพระราม4คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
414มูลนิธิความหวังของชาวไทยอาคารโฮปเพลช 1200 ถนนพระราม4คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
415มูลนิธิคริสตจักรของพระเจ้า119/26 - 27 สุขุมวิท 46 (ภูมิจิตร)พระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
416มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์90 สุขุมวิท 2คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
417มูลนิธิคริสตจักร ลูเธอร์แรน1188 สุขุมวิท 50 (เกษมสุวรรณ)พระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
418มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย60 ศูนย์สิริกิติ์ โซนดี ชั้น 2 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตยกรุงเทพฯ10110
419ครูสารี ปทุมคงคามูลนิธิ920 ถนนสุขุมวิทพระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
420มูลนิธิมิตรภาพสู่ท้องถิ่น 60 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น 2 โซนดี ห้อง 2110/2 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
421มูลนิธิช่วยคนงานขนส่งสินค้าออกและ ครอบครัว167 ซอยสายน้ำผึ้ง ถนนสุขุมวิทคลองตันคลองเตยกรุงเทพฯ10110
422มูลนิธิดวงประทีป34 ซอยดวงประทีป ถนนอาจณรงค์คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
423มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์100/771-775 คลองเตยล็อค 6 ถนนอาจณรงค์คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
424มูลนิธิถนั่น-นพคุณ พิศาลบุตร อนุสรณ์49 สุขุมวิท 38พระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
425มูลนิธิเทียน ฉายะวรรณ อนุสรณ์920 ถนนสุขุมวิทพระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
426มูลนิธิเทพประทานคลองเตย134 ถนนพระราม 4คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
427มูลนิธินักเรียนเก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1004 ซอยสุขุมวิท 50พระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
428มูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์บ้านปลายเนิน 1164 ถนนพระราม 4คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
429มูลนิธินวลจันทร์193/3 สุขุมวิท 4คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
430มูลนิธิน้ำทอง คุณวิศาล12 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิทคลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
431มูลนิธิบราเดอร์ ฮีแลร์4810 ถนนพระราม 4พระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
432มูลนิธิบีเฟรนเดอร์ส อินเตอร์เนชันแนล1212/2 ถนนพระราม 4คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
433มูลนิธิบริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)99 สุขุมวิท 42 (รูเบีย)พระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
434มูลนิธิประสานใจ94 ถนนสุนทรโกษาคลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
435มูลนิธิปิ่มสาย18 ถนนสุขุมวิท 28คลองตันคลองเตยกรุงเทพฯ10110
436มูลนิธิผดุง อนุตธโต – แสงพิทักษ์29/8 สุขุมวิท 40 (แสงจันทร์ – รูเบีย)พระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
437มูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า 690 ถ.สุขุมวิทคลองตันคลองเตยกรุงเทพฯ10110
438มูลนิธิพระมนตรีนพกิจ (ม.ร.ว. ชายสรรพศิลปเครือวัลย์ ชุมแสง)40 สุขุมวิท 38 (สันติสุข)พระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
439มูลนิธิพระยาอรรถกระวีสุนทรและคุณหญิง98 อาคารอรรถกระวี ชั้น 3 สุขุมวิท 26คลองตันคลองเตยกรุงเทพฯ10110
440มูลนิธิพระองค์เจ้าอรุณวงษ์ กรมหลวงวรศักดาพิศาลสุพัฒนาการ สวัสดิ71 ซอยสุขุมวิท 4คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
441มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท61 อาคารทวิช ถนนเกษมราษฎร์คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
442มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม60 ศูนย์สิริกิติ์ โซนซี ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษกคลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
443มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยกรุงเทพ33 สุขุมวิท 44/1พระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
444มูลนิธิเพื่อการพัฒนาภูมิภาคเอเซียตะวันออก 78/1 สุขุมวิท 38พระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
445มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนสายน้ำผึ้ง186 ถนนสุขุมวิท 22คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
446มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องกลและโลหะการ82/6 ถนนพระราม 4คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
447มูลนิธิพลเอกวิโรจน์ – คุณหญิงลักขณา แสงสนิท186 ถนนสุขุมวิท 22คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
448มูลนิธิ พสวท.924 หลังอาคารท้องฟ้าจำลอง ถนนสุขุมวิทพระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
449มูลนิธิภาณี ยิบอินซอย35 สุขุมวิท 16 (สามมิตร)คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
450มูลนิธิเภสัชกรอาสา40 สุขุมวิท 38 (สันติสุข)พระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
451มูลนิธิภ.ญ.ศ. ดร. สสี ปันยารชุน40 สุขุมวิท 38(สันติสุข)คลองตันคลองเตยกรุงเทพฯ10110
452มูลนิธิมหาวิทยาลัยกรุงเทพ40/4 ถนนพระราม 4คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
453มูลนิธิรัฐศาสตร์ จุฬาฯ รุ่น 6 56 สุขุมวิท40(บ้านกล้วนใต้)พระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
454มูลนิธิรวมน้ำใจ12/162 เคหะชุมชน ถนนอาจณรงค์คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
455มูลนิธิร่วมกตัญญู375–381 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
456มูลนิธิร่วมพัฒนาแผ่นดินเกิดลุ่มน้ำปากพนัง สนองพระราชดำริ116/83 อาคารเอสเอสพี ทาวน์เวอร์ 2 ชั้น 22 ถนน ณ ระนองคลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
457มูลนิธิสหชัย - ลำเสถียร31/82 ตลาดท่าเรือคลองเตย ถนนสุนทรโกษาคลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
458มูลนิธิโรคเรื้อนพุดหง136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนน ณ ระนองคลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
459มูลนิธิโรงเรียนสิงฟ้าส่งเสริมการศึกษา9 สุขุมวิท 26 (แยกซอยอรรถกวี 1)คลองตันคลองเตยกรุงเทพฯ10110
460มูลนิธิโรงเรียนอนุบาลบ้านรัก23 ซอยแสงจันทร์–รูเบียพระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
461มูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร. นิดา สะเพียรชัย624 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนสุขุมวิทคลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
462มูลนิธิวัชรสกุณี ปทุมคงคา920 ถนนสุขุมวิทพระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
463มูลนิธิวัย – เพาภาวนา7 สุขุมวิท 34 (สุภางค์)คลองตันคลองเตยกรุงเทพฯ10110
464มูลนิธิศุภมงคล73 สุขุมวิท 26คลองตันคลองเตยกรุงเทพฯ10110
465มูลนิธิสกุลอมาตยกุล49 สุขุมวิท 38พระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
466มูลนิธิส่งเสริมไทย193 – 195 อาคารเลครัชดา ชั้น 30 – 32 ถนนรัชดาภิเษกคลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
467มูลนิธิสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา920 ถนนสุขุมวิทพระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
468มูลนิธิสอาด หงษ์ยนต์ นักเรียนเก่าปทุมคงคา ม.8 2467920 ถนนสุขุมวิทพระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
469มูลนิธิสันติสุข100/4 ถนนอาจณรงค์คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
470มูลนิธิสังกะสีผาแดง191/18-25 อาคารซีทีไอ ทาวน์เวอร์ ชั้น 26 - 27 ถนนรัชดาภิเษกคลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
471มูลนิธิสัจจธรรม35 สุขุมวิท 16 (สามมิตร)คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
472มูลนิธิสิรินธร1164 ถนนพระราม 4คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
473มูลนิธิสิกขาเอเซีย100/14-16-18-20 เคหะคลองเตยคลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
474มูลนิธิส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ616 ในอุทยานเบญจศิริ สุขุมวิท 24คลองตันคลองเตยกรุงเทพฯ10110
475มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ133/1 ถนนอาจณรงค์คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
476มูลนิธิส่งเสริมกิจการขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ส.พสล.)616 อุทยานเบญจศิริ สุขุมวิท 24 แยกซอยเมธีนิเวศน์คลองตันคลองเตยกรุงเทพฯ10110
477มูลนิธิหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์136 ถนน ณ ระนอง (สุนทรโกษา)คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
478มูลนิธิหิมะทองคำศาลาธรรมมงคลวัฒนายุ 85 หมู่ที่ 3พระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
479มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 960 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
480มูลนิธิหม่อมเจ้าอัจฉราฉวี เทวกุล22/2 สุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์)คลองตันคลองเตยกรุงเทพฯ10110
481มูลนิธิอมารนาท สัจจเทพ113 สุขุมวิท 12 (สุดใจ)คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
482มูลนิธิอุปถัมภ์การศึกษากรุงศรีอยุธยา1230-6 ถนนพระรามที่ 4คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
483มูลนิธิอุปถัมภ์สงฆ์ของ พสล.616 อุทยานเบญจศิริ สุขุมวิท 24 แยกซอยเมธี-นิเวศน์คลองตันคลองเตยกรุงเทพฯ10110
484มูลนิธิหนังสือเพื่อไทย99 ซอยสุขุมวิท 42 (รูเบีย) อาคารเบอร์รียุกเกอร์ ชั้น 2พระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
485มูลนิธิโรคข้อ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทไฟเซอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด 2 อาคารเพลินจิตรเซ็นเตอร์ ชั้น 19 ถนนสุขุมวิทคลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
486มูลนิธิสภาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา35 ซอยสมานฉันท์ ถนนสุขุมวิท 42พระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
487มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล3757/15 ถนนพระรามที่ 4พระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
488มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์6 สุขุมวิท 12คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
489มูลนิธิทุนการศึกษา รอย อี. ไฮเน็ค99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิทพระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
490มูลนิธิรวมน้ำใจต้านภัยเอดส์318-318/1 ซอยสุขุมวิท 14คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
491มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน3850 ถนนพระราม 4พระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
492มูลนิธิพิศตระกูล1300/27 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิทพระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
493มูลนิธิศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีอนุสรณ์อาคารศูนย์การแพทย์และสาธารณสุข ชั้น 5 758/66 ถนนสุขุมวิทคลองตันคลองเตยกรุงเทพฯ10110
494มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาเลขที่ 139 ถนนอาจณรงค์คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
495มูลนิธิวงศ์ลำเถียร5/10 ซอยตลาดท่าเรือคลองเตย ถนนสุนทรโกษาคลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
496มูลนิธิเคโวเคียน59/33 ซอยท่านผู้หญิงพวงรัตน์ประไพ ถนนสุขุมวิท 26คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
497มูลนิธิไฟเซอร์บริษัทไฟเซอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ชั้น 18 อาคารเพลินจิตรเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิทคลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
498มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย62 ถนนรัชดาภิเษก อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
499มูลนิธิบาร์นิคเพื่อการศึกษา27 ซอยนภาศัพท์แยกที่ 4คลองตันคลองเตยกรุงเทพฯ10110
500มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16 ซอย สุขุมวิท 42พระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
501มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตรอาคารศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ ถนนสุขุมวิทพระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
502มูลนิธิดำรง ลัทธพิพัฒน์170/51 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนรัชดาภิเษกคลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
503มูลนิธิกองทุนรวมอาคารเลครัชดา ชั้น 30-32 เลขที่ 193-195 ถนนรัชดาภิเษกคลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
504มูลนิธิมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก616 ในอุทยานเบญจสิริคลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
505มูลนิธิเชิดชาย อมาตยกุล49 ซอยสุขุมวิท 38พระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
506มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ มจ. จงจิตรถนอม ดิศกุล พระธิดาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี62 ถนนสุขุมวิท 38คลองตันคลองเตยกรุงเทพฯ10110
507มูลนิธิแสงอรุณเพื่อพัฒนาชีวิต99/9 ซอยสุขุมวิท 46พระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
508มูลนิธิพิทักษ์รักษ์แผ่นดิน32 ซอยสุขใจพระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
509มูลนิธิพุทธรักษา695 ซอยสุขุมวิท 50พระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
510มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลาอาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 10 เลขที่ 191คลองเตยกรุงเทพฯ10110
511มูลนิธิเพื่อการวิจัยแห่งประเทศไทย86/6 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
512มูลนิธิเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ไทย)3656/16 ชั้น 6 อาคารกรีนทาวเวอร์ ถนนพระราม 4คลองตันคลองเตยกรุงเทพฯ10110
513มูลนิธิปัญญาบารมี98/75 ถ.สุนทรโกษาคลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
514มูลนิธิศาสตราจารย์คุณดวงเดือน พิศาลบุตร49 สุขุมวิท 38พระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
515มูลนิธิไทยน๊อคซ์ 191 อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนรัชดาภิเษกคลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
516มูลนิธิยุวยาตรา1855/3 ซอยแสนสุขใต้ ถนนพระราม 4คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
517มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย100/22 หมู่ 4 ซอยดำรงค์ลัทธพิพัฒน์ ถนนอาจณรงค์คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
518มูลนิธิมิตราทร1242-4 ซอยศูนย์กาค้าพระราม 4 ถนนพระราม 4คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
519มูลนิธิพระโขนง กุศล สัมพันธ์79/99 ซอยภูมิจิตร ถนนพระราม 4พระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
520มูลนิธิสวนป่า กทม. เฉลิมพระเกีตรติ71 ถนนสุขุมวิทคลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
521มูลนิธิคาร์กิล เพื่อการเกษตร690 ถนนสุขุมวิทคลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
522มูลนิธิเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตอาคารศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการใกล้ทองฟ้าจำลอง ถนนสุขุมวิทพระโขนงคลองเตยกรุงเทพฯ10110
523มูลนิธิพัฒนาประชากรและอาหาร6 ถนนสุขุมวิท ซอย 12คลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
524มูลนิธิเก้าสิบพรรษาสสังฆราชานุสรณ์616 ในอุทยานเบญจสิริ ถนนสุขุมวิทคลองเตยคลองเตยกรุงเทพฯ10110
525มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์4739 ถนนดินแดง แขวงดินแดงดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
526มูลนิธิเขาตกสามัคคีสงเคราะห์43/148 ถนนดินแดง ซอยชานเมือง แขวงดินแดงดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
527มูลนิธิเพื่อลูกจ้างคนงานไทยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดงดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
528มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี1424/268 ซอยโรงเรียนดรุณพิทยา ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดงดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
529มูลนิธิวัดพรหมวงศาราม41 ซอยเพิ่มสินดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
530มูลนิธิโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี122 ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
531มูลนิธิรักเพื่อนบ้าน632/1 ซอยกุนนทีดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
532มูลนิธิสงเคราะห์นักเรียนโรงเรียนวิชูทิศ4095/1 ถนนประชาสงเคราะห์ดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
533มูลนิธิหมู่บ้าน230/52 ซอยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
534มูลนิธิพฤทธิ์ ตันจรารักษ์300/22-23 ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
535มูลนิธิปาลิต-ลัดดา เจริญค้า256/35 ถนนสุทธิสารแยก 1ดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
536มูลนิธิทวาทศิน188/3 ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
537มูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ4641 ถนนมิตรไมตรีดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
538มูลนิธิใฝ่สันติธรรม672/29 ถนนประชาสงเคราะห์ดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
539มูลนิธิโลกทิพย์483/9 ถนนประชาสงเคราะห์ดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
540มูลนิธิต้นตระกูลกมลวิศิษฐ์909 ซอยสุทธิพรดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
541มูลนิธิมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย126/1 ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
542มูลนิธิไทยประกันชีวิต123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษกดินแดงกรุงเทพฯ10400
543มูลนิธิส่งเสริมการมีงานทำเฉลิมพระเกียรติกรมการจัดหางาน อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดงกรุงเทพฯ10400
544มูลนิธิพุทธฉือจี้ ไต้หวันในประเทศไทย322/207 ซอยอยู่เจริญดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
545มูลนิธิพัฒนาผู้นำและคุณภาพชีวิต230/38 ซอยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
546มูลนิธิบ้านแร้งไข่230/52 ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
547มูลนิธิห่วงใยเยาวชน102/22 ซอยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
548มูลนิธิพัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทนแห่งเอเชีย211/2 ถนนรัชดาภิเษกดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
549มูลนิธิพิบูลประชาสรรค์4641 ถนนดินแดงดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
550มูลนิธิเคหะสงเคราะห์ชุมชนดินแดงและห้วยขวางสำนักงานดูแลเคหะชุมชนดินแดง 2 ถนนประชาสงเคราะห์ดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
551มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก502/296 ถนนอโศก-ดินแดงดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
552มูลนิธิช่วยแรงงานไทยในต่างแดน93 ซอยอินทามระ 22ดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
553มูลนิธิกุนนทีรุทธารามวิทยาคมโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 199 ถนนรัชดาภิเษกดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
554มูลนิธิเพื่อโครงการอาหารกลางวันและเพื่อการศึกษาโรงเรียนสามเสนนอก ถนนประชาสงเคราะห์ดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
555มูลนิธิธรรมานุเคราะห์3955 ถนนมิตรไมตรีดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
556มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนวิชากร3981 ถนนประชาสงเคราะห์ดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
557มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน4613 ถนนมิตรไมตรีดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
558มูลนิธิแพนอเมริกัน เอ็ม โอ เอ ไทย1,3,5,7 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษกดินแดงกรุงเทพฯ10400
559มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลราชานุกูล4737 ถนนดินแดงดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
560มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐาน วัดพรหมวงศาราม41 ซอยเพิ่มสินดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
561มูลนิธิเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม ไทย-สากล16 ซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 11ดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
562มูลนิธิเจอาร์-มหาเดวี โครานา322/302 ถนนอโศก-ดินแดงดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
563มูลนิธิชาวปักษ์ใต้ดินแดง-ห้วยขวาง236ดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
564มูลนิธิสร้างเสริมไทย99/16-20 ถนนรัชดาภิเษกดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
565มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬากรุงเทพมหานครกองการกีฬา สำนักสวัสดิการสังคม ศาลาว่าการกทม. 2ดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
566มูลนิธิเพื่อศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง4641 ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง ถนนมิตรไมตรีดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
567มูลนิธิสุรภี บุตรงามดี600/21 ซอยชานเมืองดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
568มูลนิธิชโยภาส247 ถนนรัชดาภิเษกดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
569มูลนิธิส่งเสริมช่วยผู้ด้อยโอกาส299 ซอยอินทามระ 41ดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
570มูลนิธิรักษ์น้ำ559-561 ซอยอินทามระ 33ดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
571มูลนิธิผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม121/50-51 ถนนรัชดาภิเษกดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
572มูลนิธิกินรี121/50-51 ถนนรัชดาภิเษกดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
573มูลนิธิประทานพรสู่ชาวไทย1390/27 ซอยชานเมือง 16 ถนนรัชดาภิเษกดินแดงดินแดงกรุงเทพฯ10400
574มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท59/118 - 120 ถนนเอกชัย ซ.เอกชัย 89/3บางบอนบางบอนกรุงเทพฯ
575มูลนิธิเจริญ จูฑะวิภาตโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 89 ถนนบางขุนเทียนบางบอนบางบอนกรุงเทพฯ
577มูลนิธิโรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์)โรงเรียนบ้านนายผล(แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) หมู่ที่ 2บางบอนบางบอนกรุงเทพฯ
578มูลนิธิสว่างโพธิธรรม14/2 ถนนสุขาภิบาล 1บางบอนบางบอนกรุงเทพฯ
579มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนศึกษานารีวิทยาโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 76/4 หมุ่ที่ 3 ถนนเอกชัยบางบอนบางบอนกรุงเทพฯ
580มูลนิธิสมชาย บุญโพชา เพื่อการศึกษาโรงเรียนศึกษานารีวิทยาโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 76/4 หมุ่ที่ 3 ถนนเอกชัยบางบอนบางบอนกรุงเทพฯ
581มูลนิธิชินเศรษฐวงศ์โรงเรียนอนุบาลทานตะวัน 9/1 หมู่ที่ 2 ถนนบางบอนบางบอนบางบอนกรุงเทพฯ
582มูลนิธิโรงเรียนวัดบางบอน (พร้อม,เลี่ยม,ยุทธพงษ์ หมอลิบ)โรงเรียนวัดบางบอน 33/1 หมู่ที่ 3บางบอนบางบอนกรุงเทพฯ
583มูลนิธิโรงเรียนบ้านนายเหรียญโรงเรียนบ้านนายเหรียญ 10/10 หมู่ที่ 11 ซ.บางบอน 3บางบอนบางบอนกรุงเทพฯ
584มูลนิธิชัยธนพัฒน์121/400 - 401 หมู่ที่ 6บางบอนบางบอนกรุงเทพฯ
585มูลนิธิไลออนส์รามา44/14 หมุ่ที่ 11บางบอนบางบอนกรุงเทพฯ
586มูลนิธิสงเคราะห์โรงเรียนศาลเจ้า(ห้าวนุกูลวิทยา)โรงเรียนศาลเจ้า 53/10 หมู่ที่ 6แสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพฯ
587มูลนิธิโรงเรียนวัดบางกระดี่ ขันโท-จันทร์คำโรงเรียนวัดบางกระดี่ 41 หมู่ที่ 8แสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพฯ
588มูลนิธิโรงเรียนวัดกกโรงเรียนวัดกก 55 หมู่ที่ 1ท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพฯ
589มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดหัวกระบือโรงเรียนวัดหัวกระบือ 3/1 หมู่ที่ 7ท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพฯ
590มูลนิธิโรงเรียนวัดประชาบำรุงโรงเรียนวัดประชาบำรุง 24/4 หมู่ที่ 9ท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพฯ
591มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดแสมดำโรงเรียนวัดแสมดำ 40 หมู่ที่ 3แสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพฯ
592มูลนิธิพัฒนาการศึกษาโรงเรียนแก้วขำทัปอุปถัมภ์โรงเรียนแก้วขำทัปอุปถัมภ์ 60/8 หมูที่ 8ท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพฯ
593มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ 54/2 หมู่ที่ 10ท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพฯ
594มูลนิธิองค์การนานาชาติเพื่อพัฒนาการศึกษาเขตบางขุนเทียน59 หมู่ที่ 6แสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพฯ
595มูลนิธิพุทธธรรมนิมิตร96/32 หมู่ที่ 7แสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพฯ
596มูลนิธิสุรีย์ บุญโพธิ์ อภิชาติอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดบัวผันโรงเรียนวัดบัวผัน 7/2 หมู่ที่ 2ท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพฯ
597มูลนิธิโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 88/2527 หมู่ที่ 6 บริเวณหมู่บ้านการเคหะแห่งชาติแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพฯ
598มูลนิธิกิ่งมัลลิกา โครงการเพื่อลูกรัก (กิ่ง อ่อนหิรัญ)27 หมู่ที่ 1ท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพฯ
599มูลนิธิชุมชูศักดิ์ศรี43/81 หมู่ที่ 7แสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพฯ
600มูลนิธิเพื่อโรงเรียนทวีธาภิเษก 2โรงเรียนทวีธาภิเษก 2 91/123 หมู่ที่ 8 ถ.บางขุนเทียนชายทะเลท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพฯ
601มูลนิธินางสาวเพ็ญศรี จารุวัฒนะ59/450 หมู่ที่ 6 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพฯ
602มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนวัดเลาโรงเรียนวัดเลา 30 หมู่ที่ 1 ซอยวัดเลาท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพฯ
603มูลนิธิพิทักษ์ไทยโรงเรียนอนุบาลทิพารัตน์ 84/12 หมู่ที่ 7 ซอยทองปาน 1 ถนนท่าข้ามแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพฯ
604มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ9/9 หมู่ที่ 5 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 33ท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพฯ
605มูลนิธินายแพทย์รัศมี วรรณิสสรโรงพยาบาลสยาม เลขที่ 15/10 ซอยโชคชัย 4ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
606มูลนิธิศิษย์พระแม่กวนอิม (โชคชัย 4 ลาดพร้าว)4/37 หมู่ที่ 10 ถนนลาดพร้าว แยกสุขสันต์ 7 ถ.ลาดพร้าวลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
607มูลนิธิโรงเรียนสตรีวิทยา 2โรงเรียนสตรีวิทยา 2 47 หมู่ที่ 2ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
608มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดลาดปลาเค้าโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า ถ.ลาดปลาเค้าจรเข้บัวลาดพร้าว กรุงเทพฯ
609มูลนิธิสงวน-ผิน วรรณตระกูลโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ 41หมู่ที่12ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
610มูลนิธิสง่า – เพ็งจั่น14/1 ซอยโชคชัย 4ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
611มูลนิธิโรงเรียนเทพวิทยา13/3 หมู่ที่ 11ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
612มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนคลองทรงกระเทียม
613มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนวัดลาดพร้าว1 หมู่ที่ 9 ซอยภาวนาลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
614มูลนิธิชีวจิต31/36 หมู่ที่13ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
615มูลนิธิเพื่อการศึกษาเขตลาดพร้าวสำนักงานเขตลาดพร้าว ถนนนาคนิวาส (ฝ่ายการศึกษา)ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
616มูลนิธิโรงเรียนคลองเสือน้อยโรงเรียนเพชรถนอม(โรงเรียนคลองเสือน้อย 2/3 หมู่ที่ 2ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
617มูลนิธิทองอัจฉริยะ41/142 หมู่ที่ 4 ถนนนาคนิวาสลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
618มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรมและบริการสังคม นานาชาติ39/7 หมู่บ้านเลิศอุบล 2 หมู่ที่ 2ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
619มูลนิธิลอยสายอนุสรณ์(ปลั่ง-บุญส่ง จิตต์ชื่น)41 หมู่ที่ 12ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
620มูลนิธิสรศักดิ์ ตั้งประกิจ37/69-71 หมู่ที่ 14 ถนนสุขาภิบาลลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
621มูลนิธิโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ถนนลาดปลาเค้าจรเข้บัวลาดพร้าว กรุงเทพฯ
622มูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือ46/91 หมู่ที่ 7 โชคชัย 4ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
623มูลนิธิอาจารย์สุเทพ อัตตถากร57/35 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 1จรเข้บัวลาดพร้าว กรุงเทพฯ
624มูลนิธิสว่างกวนอิมธรรมสถาน4/47 หมู่ที่ 10ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
625มูลนิธิตระกูลโล้ว28/319 หมู่ที่ 1 ถนนลาดปลาเค้าจรเข้บัวลาดพร้าว กรุงเทพฯ
626มูลนิธิพระเจนดุริยางค์18/22 ถนนลาดพร้าว ซอย 71ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
627มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์61/6 หมู่ที่ 3 ซอยเสนานิคม 1ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
628มูลนิธิคนรักลาดพร้าว38 หมู่ที่ 2ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
629มูลนิธิเศรษฐีธร39/106 หมู่บ้านโอษธีศ1 โชคชัย 4 ลาดพร้าว 53ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
630มูลนิธิเพื่อน41/137 หมู่ที่ 13ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
631มูลนิธิศึกษาปริยัติธรรม ทองนพคุณโรงเรียนนพคุณวิทยาประสิทธิ์ ( วัดทองนพคุณ)คลองสานคลองสานกรุงเทพฯ
632มูลนิธิเสฐียรโกเศศ - นาคะประทีป124 (วัดทองนพคุณ) ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยาฃคลองสานคลองสานกรุงเทพฯ
633มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดทองนพคุณ4645 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยาฃคลองสานคลองสานกรุงเทพฯ
634มูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์จีจินเกาะ247/1 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยาฃคลองสานคลองสานกรุงเทพฯ
635มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี112 ร.พ. สมเด็จเจ้าพระยา ถนนสมเด็จเจ้าพระยาฃคลองสานคลองสานกรุงเทพฯ
636มูลนิธิจันทร์ - เสงี่ยม วิชิตชลชัย497 โรงเรียนศิริธนศึกษา ถนนสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานคลองสานกรุงเทพฯ
637มูลนิธิการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดทองธรรมชาติโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ ถนนเชียงใหม่คลองสานคลองสานกรุงเทพฯ
638มูลนิธิแถม - สร้อย ชอบฝึก125 ซอยช่างนาค ถนนสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานคลองสานกรุงเทพฯ
639มูลนิธินักเรียนโรงเรียนวัดพิชัยญาติโรงเรียนวัดพิชัยญาติ ถนนสมเด็จเจ้าพระยาสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพฯ
640มูลนิธิจาตุรงคกุล167 ถนนประชาธิปกสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพฯ
641มูลนิธิเขตคลองสาน861 ถนนลาดหญ้าคลองสานคลองสานกรุงเทพฯ
642มูลนิธิโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลตากสิน 543 ถนนสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานคลองสานกรุงเทพฯ
643มูลนิธิเหรียญสลึงเพื่อโครงการอาหารนักเรียน869 สำนักการศึกษา ถนนลาดหญ้าคลองสานคลองสานกรุงเทพฯ
644มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนวัดสุวรรณโรงเรียนวัดสุวรรณ 27 ซอยเจริญนคร 9 ถนนเจริญนคร คลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพฯ
645มูลนิธิช่วยการศึกษาโรงเรียนวัดทองเพลงโรงเรียนวัดทองเพลง 338 ซอยเจริญนคร 14คลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพฯ
646มูลนิธินักเรียนเก่าศุลการักษ์20 ซอยกรุงธนบุรี 8 ถนนกรุงธนบุรีคลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพฯ
647มูลนิธิเอดส์กรุงเทพมหานคร124/16 อาคารเอนกประสงค์ กิ่ม -เลื่อน น้อยวัฒน์ ถนนกรุงธนบุรี บางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพฯ
648มูลนิธิจิตต์อร่าม 58 ถนนกรุงธนบุรีบางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพฯ
649มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนวัดเศวตฉัตรโรงเรียนวัดเศวตฉัตร 8 ซอยเจริญนคร 25 ถนนเจริญนครบางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพฯ
650มูลนิธิพระครูปริตโกศล (ป.อ.อ.)64,66,68 ซอยเจริญนคร 35 ถนนเจริญนครบางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพฯ
651มูลนิธิทองกุศล(อึ้งไต่เซียน)315 ซอยเจริญนคร 55 ถนนเจริญนครบางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพฯ
652มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีวัดสุทธาราม 399 ซอยเจริญนคร 46 ถนนเจริญนครบางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพฯ
653มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดสุทธารามโรงเรียนวัดสุทธาราม ซอยเจริญนคร 46 ถนนเจริญนครบางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพฯ
654มูลนิธิเคฟาส - ฮาเลลูยา 229 ซอยเจริญนคร 40 ถนนเจริญนครบางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพฯ
655มูลนิธิทุนการศึกษามิตรพลพณิชยการ111/1 ซอยเจริญรัถ 30 ถนนเจริญรัถ คลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพฯ
656มูลนิธิลูกเสือชาวบ้านเขตคลองสานศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านเขตคลองสาน ถนนลาดหญ้าสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพฯ
657มูลนิธิออยสก้า (ประเทศไทย)81 ถนนท่าดินแดงสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพฯ
658มูลนิธิชาย - บังอร โชติวิจิตร2 ถนนเชียงใหม่คลองสานคลองสานกรุงเทพฯ
659มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์666 ถนนเจริญนครบางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพฯ
660มูลนิธิอนงคารามโรงเรียนกิมฮงวิทยา ถนนสมเด็จเจ้าพระยาสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพฯ
661มูลนิธิกรุงเทพมหานครสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครคลองสานคลองสานกรุงเทพฯ
662มูลนิธิราษฎร์มังกรนุเคราะห์16 ถนนเชียงใหม่คลองสานคลองสานกรุงเทพฯ
663มูลนิธิป่าเขตร้อนอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 25 เลขที่ 77/102 ถนนกรุงธนบุรีคลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพฯ
664มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย155 ซอยเทียมบุญยัง ถนนเจริญนครคลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพฯ
665มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาศูนย์มานุษวิทยาสิรินทร 20 หมู่ที่ 7ตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพฯ
666มูลนิธิประจวบ - ทองขาว นีลเสวีโรงเรียนปากน้ำวิทยาคม 100 หมู่ที่ 1บางพรมตลิ่งชันกรุงเทพฯ
667มูลนิธิศีลขันธ์วิจารณ์วัดช่างเหล็ก 430คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพฯ
668มูลนิธิโรงเรียนวัดพิกุลโรงเรียนวัดพิกุล 2 หมู่ที่ 5บางเชือกหนังตลิ่งชันกรุงเทพฯ
669มูลนิธิช่วยการศึกษาโรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลาโรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลาตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพฯ
670มูลนิธิช่วยการศึกษาโรงเรียนฉิมพลีโรงเรียนฉิมพลีฉิมพลีตลิ่งชันกรุงเทพฯ
671มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิต41/9 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านธาริณีปิ่นเกล้าตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพฯ
672มูลนิธิอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนปากน้ำวิทยาคมโรงเรียนปากน้ำวิทยาคม 100 หมู่ที่ 1บางพรมตลิ่งชันกรุงเทพฯ
673มูลนิธิช่วยการศึกษาโรงเรียนวัดตลิ่งชันโรงเรียนวัดตลิ่งชันตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพฯ
674มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงรียนวัดอินทราวาสโรงเรียนวัดอินทราวาส 6 หมู่ที่ 22บางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพฯ
675มูลนิธิโรงเรียนชุมทางตลิ่งชันโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน 291 หมู่ที่ 11ตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพฯ
676มูลนิธิร่วมใจธรรม25/2 หมู่11ตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพฯ
677มูลนิธิคุณสมจิตต์ กรัพณานนท์37/1 หมู่ 2ตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพฯ
678มูลนิธิหลวงปู่ขำวัดแก้ว 38 หมู่ 8บางพรมตลิ่งชันกรุงเทพฯ
679มูลนิธิองค์การนานาชาติเพื่อพัฒนาการศึกษาเขตตลิ่งชันสำนักงานเขตตลิ่งชัน 324คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพฯ
680มูลนิธิภูมิปัญญาบริษัทอมรินทร์พริ้นติ่ง 65/16 หมู่ที่ 4ตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพฯ
681มูลนิธิพระครูอรรถกิจจาทรวัดจำปาวัดจำปา 27 หมู่ 5บางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพฯ
682มูลนิธินายผัน - นางสอิ้ง ไทรพุฒทองโรงเรียนโพธิสารพิทยากร 14/2 หมู่ที่ 2บางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพฯ
683มูลนิธินางสาวนฤมล อินทรารุณโรงเรียนโพธิสารพิทยากร 14/2 หมู่ที่ 2บางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพฯ
684มูลนิธิสน - ทองคำ ทิมประเสริฐ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 14/2 หมู่ที่ 2บางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพฯ
685มูลนิธินางสาวสมบุญ สะอาดศรีโรงเรียนโพธิสารพิทยากร 14/2 หมู่ที่ 2บางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพฯ
686มูลนิธิตระกูลพุ่มจันทร์โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 14/2 หมู่ที่ 2บางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพฯ
687มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน22/3 หมู่ที่ 2ฉิมพลีตลิ่งชันกรุงเทพฯ
688มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร)โรงเรียนวัดทองฉิมพลีตลิ่งชันกรุงเทพฯ
689มูลนิธิอุปัชฌาย์ศรีกาญจนาภิรามวัดกาญจนสิงหาสน์ 686บางพรมตลิ่งชันกรุงเทพฯ
690มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดน้อยในโรงเรียนวัดน้อยใน 167 หมู่ที่ 4ตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพฯ
691มูลนิธิทิวากรคุณนิธิวัดตลิ่งชันคลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพฯ
692มูลนิธิเพื่อการกีฬาโรงเรียนวัดน้อยในโรงเรียนวัดน้อยใน 167 หมู่ที่ 4ตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพฯ
693มูลนิธิระ - นงค์ - นารถ เพื่อโรงเรียนวัดโพธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์ 9/2 หมู่ที่ 1บางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพฯ
694มูลนิธิวัฏจักร88 หมู่ 7 แขวงตลิ่งชันตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพฯ
695มูลนิธิน.พ.วิญญู - ท.ญ.ชัชรี สุชาติล้ำพงษ์โรงเรียนวัดน้อยใน 167 หมู่ที่ 4 แขวงตลิ่งชันตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพฯ
696มูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์101 หมู่ 9ฉิมพลีตลิ่งชันกรุงเทพฯ
697มูลนิธิตระกูลมณี แหสกุล เพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ 942/2คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพฯ
698มูลนิธิโรงเรียนวัดรัชฎาธิฐานโรงเรียนวัดรัชฏาธิฐาน 942/2คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพฯ
699มูลนิธิพิมพ์ ถามวุฑโฒ222/22 หมู่ 7 ซอยอัศวพิเชษฐ์ฉิมพลีตลิ่งชันกรุงเทพฯ
700มูลนิธิคุณครูวลัย รัตโนดมโรงเรียนวัดน้อยใน 167 หมู่ที่ 4ตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพฯ
701มูลนิธิพุทธบำรุง หมิ้นจิ้น (ดี.พี.พี.)56/84 หมู่ 6ตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพฯ
702มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดไก่เตี้ยโรงเรียนวัดไก่เตี้ย 11/1 หมู่ที่ 2ตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพฯ
703มูลนิธิอาจารย์วิเชียร มหาวีโร (เพื่อการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดช่างเหล็ก)โรงเรียนวัดช่างเหล็กคลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพฯ
704มูลนิธิมหาวีโรภิกขุ (เพื่อการศึกษาพระภิกษุและสามเณรวัดช่างเหล็ก)โรงเรียนวัดช่างเหล็กคลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพฯ
705มูลนิธิเรืองแสงธรรม150/35 หมู่ 4ตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพฯ
706มูลนิธิพรสว่าง51/102 ถนนสวนผักตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพฯ
707มูลนิธิพระมงกุฏเกล้า32/2-8 หมู่ 16บางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพฯ
708มูลนิธิธรรมคู่ฟ้า54 หมู่ 11 ถนนสวนผักตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพฯ
709มูลนิธิปิยวรรณ8/43 หมู่ 2ฉิมพลีตลิ่งชันกรุงเทพฯ
710มูลนิธิเด็กตัวเล็ก (เดิมชื่อมูลนิธิเช้าวันใหม่)117/10 หมู่ 7ตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพฯ
711มูลนิธิเพื่อการถนอมสายตาและป้องกันตาบอดแห่งประเทศไทย2 ถนนพรานนกศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
712มูลนิธิเสริมศรัทธาคาร133/3 ถนนบรมราชชนนีอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
713ศิริราชมูลนิธิ2ศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
714มูลนิธิโรคมะเร็ง ร.พ.ศิริราช2ศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
715มูลนิธิจอน พูลเจริญ23/26บางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
716มูลนิธิวัดลครทำ156 ถนนอิสรภาพบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
717มูลนิธิโกมลคีมทอง8/23 ถนนพรานนกบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
718มูลนิธิชิโนรสอนุสรณ์โรงเรียนชิโนสรวิทยาลัย ถนนอิสรภาพบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
719มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรํสี)คณะ 4 วัดระฆังโฆสิตารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
720มูลนิธิอนุสรณ์สมเด็จวัดระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
721มูลนิธิคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล2 ถนนพรานนกศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
722มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย2 ถนนพรานนกศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
723มูลนิธิสุทธิ ณ นคร เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางการแพทย์ศาสตร์ร.พ.ศิริราช ถนนพรานนกศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
724มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต549/94 ถนนจรัญสนิทวงศ์บางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
725มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก143/109-11 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรีอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
726มูลนิธิพรหมศาสตร์สงเคราะห์481/786 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 37บางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
727มูลนิธสหอภิธรรมิกวิทยาลัย7 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
728มูลนิธิโรงเรียนวัดสุวรรณาราม375/2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
729มูลนิธิโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดบางเสาธงวัดบางเสาธง ถนนจรัญสนิทวงศ์บางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
730มูลนิธิช่วยเหลือเด็กขาดแคลนโรงเรียนวัดมะลิโรงเรียนวัดมะลิบางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
731มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดวิเศษการโรงเรียนวัดวิเศษการ ถนนพรานนกศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
732มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดยางสุทธาราม767/92-94 ถนนพรานนกบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
733มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก(พันธุ์ทิพย์ สุมน)69/3 ถนนจรัญสนิทวงศ์บ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
734มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ2 ถนนพรานนกศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
735มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดบางขุนนนท์31/81 ถนนบางขุนนนท์บางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
736มูลนิธิศรีสุดาราม44/8 ถนนบางขุนนนท์บางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
737มูลนิธิสงเคราะห์นักเรียนโรงเรียนวัดนายโรง45 ถนนจรัญสนิทวงศ์อรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
738มูลนิธิสถานที่ไม่ตั้งอยู่ในความประมาท4/24 ถนนอิสรภาพบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
739มูลนิธิโรงเรียนสตรีวัดระฆัง248/9 ถนนอรุณอมรินทร์ศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
740มูลนิธิกองการวิปัสสนาธุระเคลื่อนที่481 ซอยจรัสสนิทวงศ์ 37บางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
741มูลนิธิอิศรางกูรวัดระฆังโฆสิตารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
742มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดเจ้าอาม137/1 ถนนบางขุนนนท์บางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
743มูลนิธิคุณพัฒน์-จงกล วงษ์สนิท566/1 ถนนอรุณอมรินทร์ศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
744มูลนิธิกลุ่มเพื่อนเสรี164/87 ถนนบางขุนนนท์บางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
745มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง106/5 ถนนจรัญสนิทวงศ์บ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
746มูลนิธิวิเชียร-บังอร นิวาตวงศ์164/4 ถนนบางขุนนนท์บางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
747มูลนิธิพนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง67/25 ถนนบางขุนนนท์บางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
748มูลนิธิฟ้าแดง512/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
749มูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจน3/9 ถนนอรุณอัมรินทร์อรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
750มูลนิธิโรคหู (ประเทศไทย)2 ถนนพรานนกศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
751มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย2 ถนนพรานนกศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
752มูลนิธินางงามจักรวาลเพื่อเด็กไทย252/50-52 ถนนจรัญสนิทวงศ์บ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
753มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดอัมพวา111 ถนนจรัญสนิทวงศ์บ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
754มูลนิธิสงเคราะห์เด็กขาดแคลน51/2 ถนนอรุณอัมรินทร์ศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
755มูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ63/2 ถนนบางขุนนนท์บางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
756มูลนิธิมัสยิดอันซอริซซุนนะห์1254 ถนนอรุณอัมรินทร์ศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
757มูลนิธิพุทธบูชาโอสถ147/168 ถนนบรมราชชชนีอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
758มูลนิธิวัดชิโนรสเพื่อส่งเสริมการศึกษา(สวาสดิ์ หอมบุบผา)3 ถนนพรานนกบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
759มูลนิธิวิบูลพัฒนาการ168 ถนนจรัญสนิทวงศ์บางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
760มูลนิธิสุภัทรา สิงหลกะ69/1 ถนนอรุณอัมรินทร์ศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
761มูลนิธิบำเพ็ญธรรมลักษณ์107/137-38 ถนนอรุณอัมรินทร์อรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
762มูลนิธิเพื่อการศึกษาพร้อมวุฒิ ดิศกุล65 ถนนอิสรภาพบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
763มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์2 ถนนพรานนกศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
764มูลนิธิวโรทาต์147/88 ถนนบรมราชชนนีอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
765มูลนิธิบำเพ็ญ ภู่โสภา248/9 ถนนอรุณอัมรินทร์ศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
766มูลนิธิวัดไทยมฤคทายวัน(พาราณสี)99/89 ถนนบรมราชชนนีอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
767มูลนิธิต้นหน-มหินทร์เพื่อทุนการค้นคว้าวิทยาศาสตร์105/36 ถนนอรุณอัมรินทร์อรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
768มูลนิธิสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส(โดยชินวงศ์พิพัฒน์)3 ถนนอิสรภาพบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
769มูลนิธิทุนการศึกษาเพื่อบุตรข้าราชการกองพันทหารช่างรุ่นที่ 12 ถนนอิสรภาพบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
770มูลนิธิองค์กลางเพื่อประชาธิปไตย143/109-11 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนาอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
771มูลนิธิขาวปทุมทิพย์527/31 ถนนจรัญสนิทวงศ์บางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
772มูลนิธิศิวรักษ์พรประสิทธิ์71/49 ถนนบรมราชชชนีอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
773มูลนิธิฉิมเฉลิม1651/5 ถนนอรุณอัมรินทร์อรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
774มูลนิธิบาลีมัธยม-สาธิตศึกษา ม.จ.ร.วัดศรีสุดารามบางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
775มูลนิธิเพื่อการศึกษาวัดดงมูลเหล็ก69 ถนนอิสรภาพบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
776มูลนิธิบารมีสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรัสี) 80 ปีเขตฯ31/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
777มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย45 ถนนอิสรภาพบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
778มูลนิธิจำนูญ ฐิตะฐาน67/25 ถนนบางขุนนนท์บางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
779มูลนิธิเพื่อบุคคลออนิซึม(ประเทศไทย)140/26 ถนนจรัญสนิทวงศ์บ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
780มูลนิธิเพื่อน 1935131/26 ถนนบรมราชชนนีอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
781มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ5/2 ถนนอรุณอัมรินทร์อรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
782มูลนิธิเพื่อการกุศลศรัทธา(ซินอี้)291/80 ถนนจรัญสนิทวงศ์บางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
783มูลนิธิสุวรรณวิทยาคม512/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
784มูลนิธิเตียตระกูล188/128-30 ถนนจรัญสนิทวงศ์บ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
785มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม5/108 ถนนบรมราชชนนีอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
786มูลนิธิสหภูมิภาคทักษิณ7 วัดดุสิตาราม ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
787มูลนิธิวัดสุวรรณาราม33 (วัดสุวรรณารามวรวิหาร)ศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
788มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสคร์และมนุษยศาสตร์413/3 ถนนอรุณอัมรินทร์อรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
789มูลนิธิอริยาภา163 เชิงสะพานพระปิ่นเกล้าอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
790มูลนิธิมัธยมวัดดุสิตารามโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
791มูลนิธิพระครูวิมลวุฒิคุณ (พนอ-พอก พูนขำ)1651/5 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45อรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
792มูลนิธิเอื้ออาทร147/231 ถนนบรมราชชนนีอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
793มุลนิธิท่านย่าแห่งหริภุญชัย197 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45อรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
794มูลนิธิสุวรรณกิจจานุรักษ์โรงเรียนสุวรรณคีรี ซอยริมคลองบางกอกน้อยอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
795มูลนิธิโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง560 ซอยริมคลองมอญบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
796มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดบางเสาธงโรงเรียนวัดบางเสาธง ถนนจรัญสนิทวงศ์บางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
797มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข7/129 ห้อง1902-1904 ถนนบรมราชชนนีอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพฯ
798มูลนิธิโรคตับตึกผะอบชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช ถนนพรานนกศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
799มูลนิธิพัฒนากระบวนการยุติธรรมอาคารกรมคุมประพฤติชั้น 2 ถนนพรานนกบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพฯ
800ต่วน สุวรรณศาสน์ จุฬาราชมนตรี 29 ตรอกโรงภาษีเก่า ถนนเจริญกรุงบางรักบางรักกรุงเทพฯ
801ธรรมสถานพระราชสังวราภินนท์ (หลวงปู่โต๊ะ )63-65 ซอยตลาดหลวง ถนนเจริญกรุงบางรักบางรักกรุงเทพฯ
802เมาลิตกลาง หอประชุมส่วนกลาง ตรอกโรงภาษีบางรักบางรักกรุงเทพฯ
803โรจน์วัฒนธรรมสถาน 55-57 ซอยตลาดหลวงบางรักบางรักกรุงเทพฯ
804ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนวัดสวนพลู 51/8 โรงเรียนวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุงบางรักบางรักกรุงเทพฯ
805ส่งเสริมการศึกษาของนร.รร. วัดม่วงแค 30 โรงเรียนวัดม่วงแค ตรอกวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุงบางรักบางรักกรุงเทพฯ
806สว่างวัฒนธรรม (เม่งซิ่ว)55-57 ซอยตลาดหลวงบางรักบางรักกรุงเทพฯ
807กองซัว๑๑๗/๑๔ ตรอกฉลองกรุงมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพฯ
808กรมขุนพิทยาลาภพฤฒิธาดา 514/1 โรงเรียนมหาพฤฒารามมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพฯ
809กุศลมูลนิธิจึงตระกูล 111 ซอยฉลองกรุง ถนนพระรามที่ 4มหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพฯ
810จีรภัทรมูลนิธิ 448 ถนนสี่พระยามหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพฯ
811ตระกูลล้อ๓๒ ซอยวัดมหาพฤฒาราม ถนนสี่พระยามหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพฯ
812ฝูฟักหลิ่ม ฟูตระกูล23 บ้านไทเฮา ถนนพระรามที่ 4มหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพฯ
813เพื่อการศึกษา รร. สตรีมหาพฤฒาราม 519-519/1 ถนนมหาพฤฒารามมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพฯ
814เลนำคิน๕๒๓ ถนนมหาพฤฒารามมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพฯ
815ศรีพฤฒา 519/1 โรงเรียนวัดมหาพฤฒารามมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพฯ
816วัดแก้วแจ่มฟ้า (สอิ้งทิพย์ รัตนวานิช) 476 ถนนสี่พระยามหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพฯ
817ศิวะประทาน ๓๕0/2 ซอยฉลองกรุง ถนนพระรามที่ 4มหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพฯ
818ส่งเสริมพุทธศาสนิกชน(ซำซัวสงเคราะห์) 488 ซอยจินดาถวิล ถนนสี่พระยามหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพฯ
819ส่งเสริมการศึกษา รร. วัดมหาพฤฒาราม 44 ซอยเฟรเซอร์แอนด์ฟัพ ถนนสี่พระยามหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพฯ
820ส่งเสริมการศึกษาของนร.รร.วัดแก้ว ฯ 562 ถนนสี่พระยามหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพฯ
821แห่งคริสตจักรสะพานเหลือง๕๘๖ ถนนพระราม ๔มหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพฯ
822กองทุนมันสำปะหลัง๙๒/๕๘ ถนนสาทรเหนือสีลมบางรักกรุงเทพฯ
823คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย๙๔๖ ถนนพระราม ๔สีลมบางรักกรุงเทพฯ
824คุณแม่เชย อับดุบราฮิม๙๖๐ ถนนพระราม ๔สีลมบางรักกรุงเทพฯ
825เจริญโภคภัณฑ์ 313สีลมบางรักกรุงเทพฯ
826จี เปรมจี สงเคราะห์๘/๓๐ ถนน สาธรเหนือสีลมบางรักกรุงเทพฯ
827ตระกูลหว่อง3 ตรอกตำบีซา ถนนสีลมสีลมบางรักกรุงเทพฯ
828ตระกูลฮุนอนุสรณ์๗๑ / ๒ ถนนศาลาแดงสีลมบางรักกรุงเทพฯ
829ตระกูลเหอสงเคราะห์ 91/2 ถนนปั้นสีลมบางรักกรุงเทพฯ
830ทองพูลหวั่งหลี ๙๐ อาคารสาธรธานี ถนนสาธรเหนือสีลมบางรักกรุงเทพฯ
831ทิสโก้เพื่อการกุศล48/51 อ. ทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือสีลมบางรักกรุงเทพฯ
832เทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย๒๐ ถนนสาธรเหนือสีลมบางรักกรุงเทพฯ
833ธนาคารกรุงเทพ ฯ๓๓๓ ธนาคารกรุงเทพ อ.ตรีทิพย์ ชั้น ๖ ถนนสีลมสีลมบางรักกรุงเทพฯ
834ธนาคารไทยทนุ๓๙๓ ธนาคารไทยทนุ จำกัด ถนนสีลมสีลมบางรักกรุงเทพฯ
835ส่งเสริมนักแบดมินตันไทย ๗๑๙ - ๗๑๙/๒ ชั้น ๓ ถนนสีลมสีลมบางรักกรุงเทพฯ
836ประชาอาสา68/1 ชั้น 4 ถนนสีลมสุริวงย์บางรักกรุงเทพฯ
837ปิยะอุย70 ถนนปั้นสีลมบางรักกรุงเทพฯ
838ผู้ค้ามันสำปะหลังและปอ๙๐ อ.2 สาธรธานี ชั้น ๒๐ ถนนสาธรเหนือสีลมบางรักกรุงเทพฯ
839พัฒนาชีวิตในชนบท๓๑๓ อาคารซีพีทาวเวอร์ ชั้น ๒๐สีลมบางรักกรุงเทพฯ
840เพื่อสังคมไทย๑๐๓ ถนนสีสมสีลมบางรักกรุงเทพฯ
841เพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์๑๔ อาคารสารสิน (ชั้น ๓) ถนนสุรศักดิ์สีลมบางรักกรุงเทพฯ
842เพื่อการศึกษาชาวบ้าน 129 ถนนมเหศักดิ์สีลมบางรักกรุงเทพฯ
843พยาบาลสากลแห่งประเทศไทย 32/8 ถนนสุรศักดิ์สีลมบางรักกรุงเทพฯ
844พระคุณพระคริสต์ 68/1 ซอยสุสาน ถนนสาทรเหนือสีลมบางรักกรุงเทพฯ
845ภคินีซาเลเซียนแห่งประเทศไทย๑๒๔ ถนนศาลาแดงสีลมบางรักกรุงเทพฯ
846ร.ร. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ๓๕ ร.ร. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ถนนประมวญสีลมบางรักกรุงเทพฯ
847ร่วมด้วยช่วยกัน54 อาคารหะรินทร ชั้น 8 ถนนสาทรเหนือสีลมบางรักกรุงเทพฯ
848ร่วมรณรงค์ป้องกันความพิการ14 อาคารสารสิน ชั้น 3 ถนนสุรศักดิ์สีลมบางรักกรุงเทพฯ
849ร.พ.เลิดสิน190 ถนนศรีเวียงสีลมบางรักกรุงเทพฯ
850เลี่ยงเจ็ก อ่อนกลอนมูลนิธิ1126 ตรอกซุง ถนนสีลมสีลมบางรักกรุงเทพฯ
851ลูกจันทร์ ปิยอุย70 ถนนปั้นสีลมบางรักกรุงเทพฯ
852วงศ์เกล็ดนาค9/13 ซอยสีลม 3 ถนนสีลมสีลมบางรักกรุงเทพฯ
853ศิษย์เก่า ม. อลิลนิองส์เพื่อการศึกษาชนบทไทย333 อาคารธนาคารกรุงเทพ ชั้น 18 ถนนสีลมสีลมบางรักกรุงเทพฯ
854ศรีเฟื่องฟุ้ง1016 อาคารคาเธ่ย์ทรัสต์ ถนนพระรามที่ 4สีลมบางรักกรุงเทพฯ
855ศูนย์สิ่งแวดล้อมโลก491/43-44 ถนนสีลมสีลมบางรักกรุงเทพฯ
856สืบสัมพันธวงศ์5 ถนนศรีเวียงสีลมบางรักกรุงเทพฯ
857สหกิจคริสเตียน48/20 อาคารตึกการบินไทย ถนนสีลมสีลมบางรักกรุงเทพฯ
858สานแสงอรุณ64 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสาทรเหนือสีลมบางรักกรุงเทพฯ
859ส่งเสริมวิปัสสนา กรรมฐาน 19 ซอยพิพัฒน์สีลมบางรักกรุงเทพฯ
860ส่งเสริมสันติวิถี1/11 ซอยพิพัฒน์ ถนนคอนแวนต์สีลมบางรักกรุงเทพฯ
861สุวิทย์ - ฐาวรา หวั่งหลี 90/54-57 ชั้น 19 อาคารสาธรธานี ถนนสาทรเหนือสีลมบางรักกรุงเทพฯ
862สหพันธ์แบดมินตันไทย 719-719/2สีลมบางรักกรุงเทพฯ
863ส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอนด์เดอร์ชาร์ตแห่งประเทศไทย๗ ร.ร. เซนโยเซฟคอนแวนต์ ถนนคอนแวนต์สีลมบางรักกรุงเทพฯ
864หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์968 อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระรามที่ 4สีลมบางรักกรุงเทพฯ
865โหง่วตระกูล (ตี้ตงเส่)75 ถนนศาลาแดงสีลมบางรักกรุงเทพฯ
866ออสเตรเลี่ยนอนุเคราะห์เด็กระหว่าง ปท.11 ถนนคอนแวนต์สีลมบางรักกรุงเทพฯ
867อาซาฮี กลาส แห่งประเทศไทย 1016 อาคารเอเชียทรัสต์ ถนนพระรามที่ 4สีลมบางรักกรุงเทพฯ
868อุบลรัตน์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์๗ ถนน คอนแวนต์สีลมบางรักกรุงเทพฯ
869เอช อับดุลราฮิม๙๖๐ ถนนพระราม ๔สีลมบางรักกรุงเทพฯ
870อื้อจือเหลียง๙๖๘ อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระรามที่ ๔สีลมบางรักกรุงเทพฯ
871กุศลมูลนิธิ 547สี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
872เกียรติร่วมมิตรเพื่อการศีกษา339 ตรอกสันติภาพสี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
873เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)๘๒ ถนนสุรวงศ์สี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
874ชวลิต เลิศลุ่มพาลีพันธ์ 30-30/1-2 ซอยสันติภาพ ถนนสี่พระยาสี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
875เซนต์โยเซฟ391 ถนนสี่พระยา สี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
876ธารน้ำใจ๑๐๗ - ๑๑๕ ถนนสี่พระยาสี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
877ถาวรศิริ ณ นคร 10 ซอยน้อมจิตต์สี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
878นครหลวง๔๑๒ ถนนสุรวงศ์สี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
879ประสานมิตร 169 ตรอกจินดาถวิลสี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
880ปุรีมูลนิธิ 642 ถนนสี่พระยาสี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
881พุทธจักรวัดหัวลำโพง๗๒๘ ถนนพระราม ๔สี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
882พระเจนดุริยางค์ 444 ถนนสุรวงศ์สี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
883ภูมิโหราศาสตร์ 74/5 ซอยสันติภาพสี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
884ภรณีโลอนุสรณ์326/12-15 ถนนสุรวงศ์สี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
885โมฮาเม็ด กามาร 71 ถ.ทรัพย์สี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
886มั่นคงสันติภาพ 323 ซอยสันติภาพ ถนนนเรศสี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
887มิตรสัมพันธ์ ศิริอนุสรณ์1/45 ซอยสันติภาพ ถนนนเรศสี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
888โรเกชั่น ๒๑๐ ถนนสุรวงศ์สี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
889ว่องวานิชย์ 218/1 ซอยศาลเจ้าเจ็ด ถนนเจริญกรุงสี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
890ศรีฟ้า 204/10 ถนนสุริวงศ์สี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
891สงเคราะห์นักเรียน รร.วัดหัวลำโพง โรงเรียนวัดหัวลำโพง ถนนสี่พระยาสี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
892ส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์๑๔/๗ ถนนทรัพย์สี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
893สง่า มิลินทสูต๑๐๑/๖ ตรอกสะพานยาวสี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
894สรรพวรรณิต๒๘๑/๑ ซอยศาลเจ้าเจ็ด ถนนเจริญกรุงสี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
895ส่งเสริมพระพุทธศาสนาล้านนา 72 ซอยศาลเจ้าเจ็ดสี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
896ส่งเสริมวิปัสสนา 529 ตรอกโรงเรียนฟู่เจิ้ง ถนนสี่พระยาสี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
897ส. พยุงพงศ์ มูลนิธิ529 ถนนสี่พระยาสี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
898หมอฟรานซีส คริสเตียน๒๗๓ ซอยเจริญกรุง ๔๓สี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
899อินสาท – สอาง๒๗๓ ซอยเจริญกรุง ๔๓ ถนนเจริญกรุงสี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
900อภิธนาคุณ๗๒๘/๒ ถนนพระราม ๔สี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
901อินโดไชน่ามีเดีย เมโมเรียล 104สี่พระยาบางรักกรุงเทพฯ
902การศึกษาไทยเพื่ออนุสรณ์ เกษม ล่ำซำ 283 ถนนสรุวงศ์สุริยวงศ์บางรักกรุงเทพฯ
903การกุศล ฮั้วตระกูล ๓ ถนนเดชาสุริยวงศ์บางรักกรุงเทพฯ
904การพูดแบบการฑูต 8/1-2 อาคารไทยเฮาส์ ชั้น 2 ถนนสีลมสุริยวงศ์บางรักกรุงเทพฯ
905กี้เดียนส์ในประเทศไทย 4 ถนนเดโชสุริยวงศ์บางรักกรุงเทพฯ
906ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา๒๙๘/๑๓ - ๑๔ สำนักงานไชยยศ ถนนสีลมสุริยวงศ์บางรักกรุงเทพฯ
907ธารใจไลก้า181 อาคาร AIB ชั้น 7 ห้อง 733 ถนนสุรวงศ์สุริยวงศ์บางรักกรุงเทพฯ
908เตียง จิราธิวัฒน์๓๐๖ ถนนสีลมสุริยวงศ์บางรักกรุงเทพฯ
909ผู้ห่วงใยระหว่างประเทศภาคเอเชีย 140/37 ถนนสีลมสุริยวงศ์บางรักกรุงเทพฯ
910พลตำรวจเอก จำรัส บัณฑุกานนท์ 202-206 ถนนมเหศักดิ์สุริยวงศ์บางรักกรุงเทพฯ
911เพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการ แห่งประเทศไทย๑๔๒ อาคารธนาคารกสิกรไทย จำกัด ชั้น ๕ ถนนสีลมสุริยวงศ์บางรักกรุงเทพฯ
912เพื่อโครงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย 12 อาคารเกษมกิจ ชั้น 10 ถนนสีลมสุริยวงศ์บางรักกรุงเทพฯ
913ยุทธสาร ณ นคร๓๐๘ อาคารสามัคคีประกันภัย ถนนสีลมสุริยวงศ์บางรักกรุงเทพฯ
914ศูนย์เบิกอรุณ 83 - 85 ซอยอนุมานราชธน ถนนเดโชสุริยวงศ์บางรักกรุงเทพฯ
915สัมฤทธิ์ผล๑๖๒ ซอยสีลม ๑๒สุริยวงศ์บางรักกรุงเทพฯ
916สิริวัฒนภักดี๒๘๕ ถนนสุรวงศ์สุริยวงศ์บางรักกรุงเทพฯ
917ส่งเสริมคุณภาพชีวิตไทย 181 อาคารเอไอเอทาวน์เวอร์ ชั้น 20 ถนนสุรวงศ์สุริยวงศ์บางรักกรุงเทพฯ
918สุดขอบฟ้า 163 ถนนสุรวงศ์สุริยวงศ์บางรักกรุงเทพฯ
919แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย109 อาคาร ซี.ซี.ที. (ชั้นที่ 13) ถนนสุรวงศ์สุริยวงศ์บางรักกรุงเทพฯ
920อัญมณีไทยและเครื่องประดับ๙๔๒/๑๕๒ ถนนพระราม ๔สุริยวงศ์บางรักกรุงเทพฯ
921ฮารูณ25 ตรอกวัดม่วงแค (เจริญกรุง 34)บางรักบางรักกรุงเทพฯ
922เอ็ดลิงส์ 109 ถ.สุรวงค์สุริยวงศ์บางรักกรุงเทพฯ
923เรนโบว์แลนด์บริการชุมชุน11 ถนนคอนแวนต์สีลมบางรักกรุงเทพฯ
924เกษมศรี990 อาคารอับดุลราฮิม พลส ชั้น 17 ห้อง 1705 - 1709สีลมบางรักกรุงเทพฯ
925พัฒนาการเกษตร (ย้ายไปห้วยขวาง)33/85 อาคารวอลตรีสทาวเวอร์ ถนนสุรวงษ์สุริยวงศ์บางรักกรุงเทพฯ
926มูลนิธิวัดบางเตย39 วัดบางเตย หมู่ 6 ถนนนวมินทร์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
927มูลนิธิธรรมสันติ67/1 หมู่ 5 ซอยประสาทสินคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
928กองทัพธรรมมูลนิธิ65/5 หมู่ 5 ถนนนวมินทร์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
929มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระคัมภีร์78/12 หมู่ 2 หมู่บ้านไชยพฤกษ์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
930มูลนิธิฝนหยาดเดียว68/102 ซอยแดนตะวัน ถนนนวมินทร์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
931มูลนิธินักศึกษานิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ 249947/27 หมู่ 10 ซอยสิงหเสนี ถนนนวมินทร์ คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
932มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาโรงเรียนวัดบางเตยโรงเรียนวัดบางเตย หมู่ 6 ถนนนวมินทร์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
933มูลนิธิหอพระสิงหเสนี58 หมู่ 10 ซอยสิงหเสนี 2 ถนนนวมินทร์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
934มูลนิธิโรงเรียนวัดพิชัย30/1 โรงเรียนวัดพิชัย หมู่ 1 ถนนเสรีไทยคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
935มูลนิธิพันธกิจคริสเตียน120/12-13 หมู่ 6 ซอยสำนักสงฆ์ ถนนนวมินทร์ คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
936มูลนิธิโรงเรียนคลองกุ่ม109/4 หมู่ 3 โรงเรียนคลองกุ่ม ถนนเสรีไทยคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
937มูลนิธิโรงเรียนประภาสวิทยา30/117 หมู่ 13 โรงเรียนประภาสวิทยาคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
938มูลนิธิวัดสุวรรณประสิทธิ์31/2 หมู่ 13 วัดสุวรรณประสิทธิ์ ถนนนวมินทร์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
939มูลนิธินวลจันทร์สัมพันธ์43 หมู่ 12 โรงเรียนวัดนวลจันทร์ ถนนนวลจันทร์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
940มูลนิธิลอยสาย-แย้มจาดวิทยาทาน39/359 หมู่ 11 โรงเรียนแย้มจาดวิชฃานุสรณ์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
941มูลนิธิแสงสว่างวัดนวลจันทร์43 หมู่ 12 วัดนวลจันทร์ ถนนนวลจันทร์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
942มูลนิธิศึกษาการท่องเที่ยว55/173-174 หมู่บ้านสราญรมย์ ถนนนวลจันทร์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
943มูลนิธิบ้านนกขมิ้น85/83 หมู่ 1 ซอยรอดอนันต์ 1 ถนนเสรีไทย คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
944มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน67/21 หมู่ 5 ถนนนวมินทร์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
945มูลนิธิประชากรไทยสัมพันธ์92/92 หมู่บ้านทวีสุข ถนนเสรีไทยคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
946มูลนิธิคริสเตียนสัมพันธ์21/500 หมู่ 5 หมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ซอย 9คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
947มูลนิธิอาคม-บรรจง ริมทอง10/36 หมู่ 9 หมู่บ้านสวนทิพย์ คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
948มูลนิธิผู้สูงอายุสหกรณ์เคหสถาน 4 คลองกุ่ม4/796 หมู่ 4 หมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 4คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
949มูลนิธิคลองเชียร4/431 หมู่ 4 หมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 4คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
950มูลนิธิไทลัดดาวัลย์91/1345 เรือนไทลัดดาวัลย์ หมู่ 11คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
951มูลนิธิฐิตะเวโท70/28 ถนนนวมินทร์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
952มูลนิธิหมอ 19 บาท4/302-303 หมู่ 7คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
953มูลนิธิอัล-ญะมาล (สุนทรียธรรม)120/31 หมู่ 4 ซอยมิตรประชาวิลล่า ถนนเสรีไทยคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
954มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก55/199 หมู่ 7 ถนนนวมินทร์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
955มูลนิธิสมาคมไทยอีสาน กรุงวอชิงตัน ดี ซี155/100 หมู่ 10คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ
956มูลนิธิเอเชี่ยนไวด์ไลฟ์รีเสิร์ซเซ็นเตอร์13/363 ซอยนวมินทร์ 69 หมู่ 5คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพฯ

สภาวัฒนธรรม | ประชาคม | มูลนิธิ | เกษตร รุ่น 23 | ชมรม ต.อ. 24 | วิทยาศาสตร์ทางจิต | สภาชาวพุทธ